Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 58 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
1 (по Слав. 57)
Първому Певцу, върху Ал-ташхет, Миктам Давидов

С мълчание ли правда говорите?
Право ли съдите, синове человечески?
2 Ей, в сърдце работите неправди:
Разподеляте насилството на ръцете си по земята.
3 Още от матката на майка си отчуждиха се нечестивите:
Заблудиха се от утробата които говорят лъжа.
4 Имат яд като яд на змията:
Приличат на глухия аспид който затиква ушите си,
5 И не ще да чуе гласа на обаятелите,
Колкото изкусно и да обайват.
6 Боже, стрий зъбите им в устата им:
Господи, строши челюстите на лъвовете.
7 Да се излеят като води що отичат:
Когато стрелят стрелите си, нека са като строшени.
8 Като пължък, който се разтаява, да прейдат:
Като изверг на жена, да не видят слънцето.
9 Преди да усетят котлите ви огъня от трънете,
Сурови или обгорели, ще ги помете с вихрушка.
10 Праведният ще се зарадва когато види отмъщението:
Ще омие нозете си в кръвта на нечестивия.
11 И всеки ще казва:
Наистина има плод за праведния:
Наистина има Бог който съди на земята.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150