Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 59 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
1 (по Слав. 58)
Първому Певцу, върху Ал-ташхет, Миктам Давидов, когато проводи Саул стражи да пазят къщата в която бе Давид, за да го убият.

Избави ме от враговете ми, Боже мой:
Закрили ме от онези които се подигат върх мене.
2 Избави ме от делатели на беззаконие.
И спаси ме от кръвници.
3 Защото, ето, ловят душата ми,
Силни се събраха против мене,
Не за мое престъпление, Господи, нито за мой грях.
4 Без да има в мене беззаконие тичат и се готвят:
Стани ми на посрещане и виж.
5 Ти, Господи Боже на Силите, Боже Израилев,
Събуди се за да посетиш всичките езичници:
Да не помилваш никого от лъстивите престъпници. (Села.)
6 Вращат се вечер
Вият като псета и обикалят града.
7 Ето, те бълват думи с устата си;
Мечове има в устните им,
Понеже думат: Кой слуша?
8 Но ти, Господи, ще им се присмееш:
Ще се поругаеш на всичките езичници.
9 О Сило моя, на тебе ще се надея:
Защото Бог ми е прибежище.
10 Милостивият Бог мой ще ме предвари:
Бог ще ме удостои да видя наказанието
На онези които ме пречакват.
11 Да ги не убиеш, за да не забравят това моите люде:
Разпръсни ги съ силата си,
И свали ги, Господи, защитниче наш.
12 Заради греха на устата си, заради думите на устните си
Да се уловят в гордостта си.
И заради клетвата и лъжата що говорят.
13 Съсипи ги с гняв, съсипи ги да ги няма вече;
И да познаят че Бог владичествува в Якова
И до краищата на земята. (Села.)
14 Да се върнат вечер,
Да вият като псета, и да обикалят града.
15 Да се скитат за храна,
И ако не се наситят, да преминат нощта ненаситени.
16 А аз ще пея на твоята сила.
И на ранина с радост ще песнословя твоята милост;
Защото ми си станал крепост
И прибежище в деня на скърбта ми.
17 О Сило моя, тебе ще песнопея;
Защото ти, Боже, си крепост моя.
Бог мой милостив.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150