Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 6 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
1 Първому Певцу, на Негинот, на Шеминит. Псалом Давидов.
Господи, да ме не обличиш с яростта си,
Нито с гнева си да ме накажеш.
2 Помилвай ме, Господи, защото съм немощен:
Изцели ме, Господи, защото се смутиха костите ми,
3 И душата ми твърде се смути:
Но ти, Господи, до кога?
4 Върни се, Господи: избави душата ми:
Спаси ме заради милостта си;
5 Защото в смъртта няма поменуване за тебе:
У ада кой ще те славослови?
6 Уморих се от стенанието си:
Всяка нощ обливам леглото си:
С сълзите измокрям постелката си.
7 Окото ми повехна от скръб:
Остаря, поради всичките ми неприятели.
8 Отдалечете се от мене всички, които правите беззаконие.
Защото чу Господ гласа на плача ми.
9 Послуша Господ молението ми:
Господ ще приеме молитвата ми.
10 Да се посрамят и да се смутят много всичките мои неприятели:
Да се върнат назад: Да се посрамят внезапно.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150