Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 60 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
1 (по Слав. 16)
Първому Певцу, върху Шушан-едут. Миктам на Давида за поучение когато ратува против Средоречната Сирия и Совската Сирия, и Иоав се върна та порази дванадесет тисящи Едомци в Соления дол.

Боже, отхвърлил си ни:
Разпръснал си ни: разгневил си се:
Обърни се към нас.
2 Потресъл си земята: разпукнал си я:
Изцели съкрушенията й, защото се колебае.
3 Показал си на людете си жестоки неща:
Напоил си ни с вино на омайване.
4 Дал си знаме на онези които ти се боят,
Да се възвишава заради истината. (Села.)
5 За да се избавят твоите възлюблени
Спаси с десницата си, и послушай ме.
6 Бог говори в светилището си:
Ще тържествувам: ще разделя Сихем,
И дола Сокхот ще размеря;
7 Мой е Галаад, мой и Манасия:
Ефрем е крепост на главата ми.
А Юда законоположител мой.
8 Моав е омивалницата ми:
Върх Едом ще хвърля сапога си.
Възкликни за мене, Филистимска земле.
9 Кой ще ме въведе в оградения град?
Кой ще ме заведе до Едом?
10 Не ти ли, Боже, който си ни отхвърлил,
И ти, Боже, който не излазяш с войнствата ни?
11 Дай ни помощ от скърбта,
Защото е суетно спасение от человеците.
12 чрез Бога ще направим юначество:
И той ще стъпче враговете ни.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150