Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 61 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
1 (по Слав. 60)
Първому Певцу, върху Негинот.
Псалом Давидов.

Послушай, Боже, вика ми:
Внимавай на моленето ми.
2 От краищата на земята към тебе ще викам когато премира сърдцето ми
Настави ме на канарата която е премного висока за мене.
3 Защото ти ми стана прибежище,
Стълп крепък пред врага.
4 В скинията ти ще обитавам винаги:
Ще прибегна под покрива на твоите крила. (Села.)
5 Защото ти, Боже, си чул обричанията ми:
Дал си ми наследието на онези които се боят от името ти.
6 Ще притуриш дни върх дните на царя,
Годините му в род и род.
7 Ще пребъде въ век пред Бога:
Повели да го пазят милостта и истината.
8 Така ще песнопея винаги на твоето име,
За да изпълнявам обричанията си всеки ден.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150