Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 62 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
1 (по Слав. 16)
Първому Певцу, върху Иедутун,
Псалом Давидов.

Наистина душата ми има тихо упование на Бога:
От него е спасението ми.
2 Наистина той е канара моя и спасение мое,
Прибежище мое: няма много да се поклатя.
3 До кога ще нападате на человека,
Всички вие, да го затриете
Като стена наведена и плет повален?
4 Наистина съветват се да го хвърлят от височината му:
Обичат лъжата: с устата си благославят,
А в сърдцето си кълнат. (Села.)
5 Но ти, о душо моя, имай тихо упование на Бога,
Защото от него е чакането ми.
6 Той е наистина канара моя и спасение мое,
Прибежище мое: няма да се поклатя.
7 От Бога е спасението ми и славата ми:
Канара на силата ми, прибежището ми е в Бога.
8 Имайте упование на него на всяко време:
Люде, отваряйте пред него сърдцата си:
Бог е нам прибежище. (Села.)
9 Наистина синовете человечески са суета,
Големците лъжа:
На теглилка турени
Всичките купно са по-леки от самата суета.
10 Не уповайте на насилство,
И на грабителство не имайте суетна надежда:
Богатство ако тече, не прилепявайте сърдцето си.
11 Еднъж каза Бог, два пъти чух това,
че силата е Божия;
12 И твоя е, Господи, милостта;
Защото ти ще отдадеш на всекиго според делото му.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150