Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 63 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
1 (по Слав. 62)
Псалом на Давида когато се намираше в Юдината пустиня.

Боже, ти си Бог мой;
От рано те търся:
Душата ми е жадна за тебе, желае те плътта ми
В една пуста, суха, и безводна земя,
2 За да гледам твоята сила и твоята слава
Както те видях в светилището.
3 Понеже милостта ти е по-добра от живота,
Устните ми ще те хвалят.
4 Така ще те благославям в живота си:
В името ти ще дигам ръцете си.
5 Като от тлъстина и маст ще се насити душата ми,
И с радостни устни ще те песнословят устата ми.
6 Когато те поменувам на постелката си
За тебе размишлявам в стражите нощни.
7 Понеже ти ми стана помощ,
За то под сянката на крилата ти ще се радвам.
8 Прилепи се душата ми след тебе:
Твоята десница ме подпира.
9 А които търсят душата ми за да я погубят
Ще влязат в дълбините на земята:
10 Ще паднат от меч:
Ще бъдат дял на чакали.
11 А царят ще се развесели в Бога:
Ще се прослави всеки който се кълне в неговото име;
Но ще се заградят устата на онези които говорят лъжа.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150