Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 64 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
1 (по Слав. 63)
Първому Певцу, Псалом Давидов.

Послушай, Боже, гласа ми в оплакването ми.
От страха на врага упази живота.
2 Покрий ме от събора на лукавите,
От сганта на делащите беззаконие,
3 Които острят като меч езика си:
Приготвят като стрели горчиви думи,
4 За да устрелят тайно непорочния:
Внезапно го устреляват, и не се боят.
5 Утвърждават се на едно лукаво нещо:
Наговарят се да крият сети,
И казват: Кой ще ги види?
6 Изнамерват беззакония:
Думат: Извършихме намерение добре измислено.
Вътрешността и сърдцето на всекиго са дълбоки.
7 Но Бог ще ги устрели:
От внезапна стрела ще бъдат ранени.
8 И езикът им ще ги спъне:
Ще бягат всички които ги гледат.
9 И ще се убои всеки человек,
И ще възвестят делото Божие,
И ще разумеят работите му.
10 Праведният ще се развесели в Господа
И ще се надее на него:
И ще се хвалят всичките прави в сърдце.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150