Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 65 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
1 (по Слав. 64)
Първому Певцу, Псалом Давидов, Песен.

Тебе чака пение, Боже, в Сион,
И тебе ще се отдаде обричането.
2 Ти който слушаш молитва,
При тебе ще дохожда всяка плът.
3 Беззакония ми надвиха:
Ти ще очистиш престъпленията ни.
4 Блажен онзи когото си избрал
И приел за да живее в твоите дворове:
Ще се наситим от благостта на дома ти,
На светия хи храм.
5 С трепетни неща и с правда ще ни отговаряш,
Боже Спасителю наш,
Надеждо на всичките земни краища,
И на онези които са далеч по море,
6 Ти който утвърждаваш съ силата си горите,
Който си препасан с могущество,
7 Който утишаваш шума на морето,
Шума на вълните му, и метежа на народите.
8 И които живеят по краищата на земята се боят от твоите знамения:
Развеселяваш изходите на зората и на вечерта.
9 Посещаваш земята и напояваш я:
Преобогатяваш я:
Реката Божия е пълна с вода:
Приготвяш житото им,
Понеже си така наредил.
10 Напояваш браздите нейни:
Изравняваш грамадите й:
Омекчаваш я с капките на дъжда.
Благославяш прозябенията й.
11 Венчаваш годината с благостта си;
И от дирите ти капе тлъстина.
12 Капе върху пасищата на пустинята;
И хълмовете се опасват с радост.
13 Пасищата са облечени съ стада,
И доловете покрити с жито:
Възклицават, още и пеят.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150