Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 66 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
1 (по Слав. 65)
Първому Певцу, Псаломска Песен.

Възкликнете към Бога, всичка земя.
2 Възпейте славата на името му:
Направете славно хвалението му.
3 Речете Богу: Колко са страшни делата ти!
Заради величеството на твоята сила
Ще ти се покорят враговете ти.
4 Всичката земя ще ти се кланя и ще те славослови:
Ще славословят името ти. (Села.)
5 Елате та вижте делата Божии:
Страшен е в деянията си към человеческите синове.
6 Приложи морето в суша:
Пеши преминаха през реката:
Там се развеселихме за него.
7 Съ силата си владичествува въ век:
Очите му гледат на езичниците:
Отстъпниците да не превъзносят себе си. (Села.)
8 Благославяйте, народи, Бога нашего,
И направете да се чуе гласът на хвалата му,
9 Който съхранява в живот душата ни,
И не оставя да се клатят нозете ни.
10 Защото ти си ни изкусил, Боже:
Претопил си ни както се претопява сребро.
11 Въвел си ни в мрежата:
Турил си тежък товар на гърба ни.
12 Направил си да ездят человеци върх главите ни:
Преминахме през огън и вода;
Но извел си ни в спокойствие.
13 Ще вляза в дома ти с всесъжения:
Ще ти отдам обричанията си
14 Които произнесоха устните ми
И говориха устата ми в скръбта ми.
15 Всесъжения от тлъсти овни ще ти принеса с темян:
Ще принеса волове и ярци. (Села.)
16 Елате, чуйте, всички които се боите от Бога,
И ще прикажа онова което е сторил на душата ми.
17 Към него викнах с устата си;
И възвисен биде чрез езика ми.
18 Ако гледах в сърдцето си на неправда,
Господ не би послушал:
19 Но Бог наистина послуша:
Даде внимание на гласа на моленето ми.
20 Благословен Бог
Който не отстрани молитвата ми,
И милостта си от мене.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150