Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 67 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
1 (по Слав. 66)
Първому Певцу, върху Негинот,
Псаломска песен.

Бог да ни помилва и да ни благослови!
Да яви лицето си нам! (Села.)
2 За да се познае на земята твоят път,
Въ всичките народи спасението ти.
3 Да те песнословят людете, Боже:
Да те песнословят всичките люде.
4 Да се развеселят и да възкликнат народите;
Защото ще съдиш людете с правота,
И народите на земята ще управляваш. (Села)
5 Да те песнословят людете, Боже:
Да те песнословят всичките люде.
6 Земята ще дава плода си:
Ще ни благослови Бог, Бог наш;
7 Ще ни благослови Бог;
И ще се убоят от него всичките краища на земята.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150