Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 68 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
1 (по Слав. 67)
Първому Певцу, Псалом Давидов, Песен.

Да стане Бог, и да се разпръснат враговете му,
И да бягат от лицето му които го мразят.
2 Както изчезнува димът, така ги направи да изчезнат:
Както тае восъкът пред огъня,
Така да погинат нечестивите от Божието лице.
3 А праведните да се веселят,
Да се радват пред Бога,
И да се наслаждават с веселие.
4 Пейте Богу, песнопейте на името му:
Пригответе пътищата на оногози който се вози през пустините:
Иеова е името му;
И радвайте се пред него.
5 Отец на сирачетата и съдия на вдовиците
Е Бог в светото свое жилище.
6 Бог населява в домородие осамотените:
Извожда в изобилие затворените;
А отстъпниците живеят в безводна земя.
7 Боже, когато излезе ти пред людете си,
Когато ходеше през пустинята, (Села.)
8 Земята се потресе,
И самите небеса капнаха от Божието лице:
Самата Синайска гора се затресе
От лицето на Бога, Бога Израилева.
9 Боже ти си изпроводил изобилен на наследието си,
И в слабостта му ти си го уякчил.
10 Стадото ти се насели в него:
Боже, промислил си за сиромаха чрез благостта си.
11 Господ даде слово:
Известителите са голямо множество.
12 Царе с воинство бягат, бягат,
А останалите в къщи делят користи.
13 Ако лежите всред оградите,
Ще сте като гълъбица на която крилата са покрити съ сребро,
И перата й с жълто злато.
14 Когато Всесилний разпръснуваше царе в тази земя,
Тя побеля като сняг на Селмон.
15 Гората Божия е като гората Васан,
Гора висока като гората Васан.
16 Защо завиждате, гори високи и върхове?
Тая е гора в която благоволи Бог да живее:
Ей Господ там ще живее въ век
17 Божиите колесници са две тми,
Тисящи на тисящи:
Господ е всред тях като в Синай, в светото място.
19 Благословен Господ всеки ден:
Ако някой тури върх нас товар,
Бог е спасение нам. (Села.)
20 Бог наш е Бог спасител,
И на Господа Иеова е избавлението от смъртта.
21 Бог непременно ще стрие главата на враговете си,
И косматото теме на оногози който ходи в престъпленията си.
22 Господ рече: Ще възвърна от Васан,
Ще възвърна людете си от морските дълбини,
23 За да гази ногата ти в кръвта на враговете ти,
И езикът на псетата ти да вземе част от нея.
24 Видяха се стъпките ти, Боже,
Стъпките на моя Бог, на моя Цар, в светилището.
25 Напред вървяха певците:
Подир тях свирещите с оръдия
Всред моми тимпанници.
26 В събранията благославяйте Бога.
Благославяйте Господа, които сте от източника Израилев.
27 Там бе младий Вениамин, началникът им,
Юдините князове и дружината им,
Завулоновите князове и Нефталимовите князове.
28 Бог твой отреди силата ти.
Утвърди, Боже, това което си извършил за нас.
29 За храма ти който е в Ерусалим
Царете ще ти приносят дарове.
30 Запрети на зверовете в тръстта,
На множеството на биковете с юнците на народите,
Доде с покорност да принесат сребърни плочи.
Разпръсни народите които обичат бран.
31 Ще дойдат големци от Египет.
Етиопия скоро ще простре ръцете си към Бога.
32 Земни царства, пейте Богу,
Песнопейте Господу, (Села.)
33 Който е седнал на небето на небесата, които са от века:
Ето, изпраща гласа си, глас крепък.
34 Отдайте сила Богу
Великолепието му е върху Израиля,
И силата му до облаците.
35 Страшен си, Боже, от светилищата си.
Бог Израилев е който дава сила и крепост на людете.
Благословен Бог.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150