Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 69 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
1 (по Слав.68)
Първому Певцу, Върху Шошаним.Псалом Давидов

Избави ме, Боже:
Защото водите стигнаха до душата ми.
2 Потънах в дълбока тиня
Дето няма твърдо място да застана;
Стигнах въ водните дълбини
И бурята ме потопи.
3 Изнемогох от викане:
Гърлото ми изсъхна
Очите ми изнемощяха
Да чакам Бога моего.
5 Боже, ти знаеш безумието ми:
И прегрешенията ми не са скрити от тебе.
6 Господи Иеова на Силите,
Да се не постидят заради мене
Онези които те чакат:
Да се не посрамят заради мене
Онези които те търсят, Боже Израилев.
7 Защото за тебе претърпях поругание:
Срам покри лицето ми.
8 чужд станах на братята си,
И странен на синовете на майка си.
10 И плаках и изнурявах с пост душата си;
Но то ми стана за укор.
11 И турих на себе си вретище за дреха,
И станах им притча.
12 За мене приказват седещите при вратата,
И станах песен на пияниците.
13 Но аз към тебе управям молитвата си, Господи, въ време благоприятно
Боже, според голямата твоя милост послушай ме,
Според истината на твоето спасение.
14 Избави ме от тинята за да не потъна:
Да се избавя от онези които ме мразят,
И от дълбините на водите.
15 Дано ме не завлече стремлението на водите,
Нито да ме погълне дълбината;
И ровът дано не затвори устието си върх мене.
16 Послушай ме, Господи.
Защото е блага твоята милост:
Според многото твои щедроти погледни на мене;
17 И не скривай лицето си от раба си:
Понеже съм в утеснение, скоро ме послушай.
18 Приближи се при душата ми, изкупи я:
Поради враговете ми избави ме.
19 Ти знаеш укора ми,
И срама ми, и безчестието ми:
Пред тебе са всичките които ме притесняват.
20 Укор съкруши сърдцето ми, и страдам:
А чаках да ме пожали някой, но няма никой, -
И утешители, но не намерих.
21 И дадоха ми яд за ядене,
И в жаждата ми напоиха ме с оцет.
23 Да потъмнеят очите им за да не видят;
И гърбовете им сгърби винаги.
24 Излей на тях яростта си;
И пламикът на гнева ти да ги постигне.
26 Защото те гонят оногози когото ти си поразил;
И говорят за болката на онези които ти си наранил.
27 Приложи беззаконие върх беззаконието им,
И да не влязат в правдата ти.
28 Да се изгладят от книгата на живите,
И с праведните да се не напишат.
29 А мене който съм сиромах и оскърбен,
Твоето спасение, Боже, да ме възвиши.
30 Ще похваля името Божие с песен,
И ще го възвелича с хваления.
31 И това ще угоди Господу
Повече от млад юнец който има рога и копита.
32 Смирените ще видят, ще се зарадват;
И вие които търсите Бога, вашето сърдце ще живее.
33 Защото Господ слуша убогите,
И запрените си не презира.
34 Да го похвалят небесата и земята,
Моретата и всичко което се движи в тях.
35 Защото Бог ще спаси Сиона,
И ще съгради Юдейските градове:
И ще се населят там, и ще го наследят.
36 И семето на рабите му ще го наследи,
И онези които обичат името му ще живеят в него.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150