Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 7 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
1 Шигаион на Давида който той пя Господу за думите на Хуса Вениаминеца
Господи Боже мой, на тебе се надея:
Спаси ме от всичките ми гонители, и избави ме;
2 Да не би врагът да грабне като лъв душата ми
И я разкъсне, без да се намери избавител.
3 Господи Боже мой, ако съм сторил аз това,
Ако има в ръцете ми беззаконие,
4 Ако съм въздал зло на оногози който бе мирен с мене,
Или оскърбил оногози който ми е без причина гонител,
5 Нека погне неприятелят душата ми и нека я стигне,
И нека стъпче в земята живота ми,
И нека свали в пръстта славата ми (Села.)
6 Стани, Господи, с гнева си:
Възвиши се заради яростта на враговете ми,
И събуди се заради мене за съда който си заповядал
7 И събранието на людете ще те обиколи;
И ти се върни да седнеш над него отгоре на високо.
8 Господ ще съди народите:
Съди ме, Господи, според правдата ми
И според моето незлобие което е в мене.
9 Нека изчезне вече злината на нечестивите;
И утвърди праведния, ти, Боже праведни,
Който изпитваш сърдца и вътрешности.
10 Моята защита е в Бога
Който избавя правите в сърдце.
11 Бог е съдия праведен,
И Бог който се гневи всеки ден на нечестивия.
12 Ако се не обърне ще изостри меча си:
Запна лъка си и приготви го,
13 И против него приготви смъртни оръдия:
Нагласи стрелите си против гонителите.
14 Ето, нечестивият е в мъки да роди беззаконие,
И зачна лукавство, и роди лъжа.
15 Изкопа ров и направи го дълбок;
Но той ще падне в ямата която направи.
16 Лукавството му ще се върне на главата му,
И насилието му ще слезе на темето му.
17 Аз ще хваля Господа за неговата правда.
И ще възпявам името на Господа Вишнаго.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150