Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 70 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
1 (по Слав. 69)
Първому Певцу, Псалом Давидов, за Възпоминание.

Боже, побързай да ме избавиш:
Побързай, Господи, да ми помогнеш.
2 Да се постидят и да се посрамят
Които търсят душата ми
Да се върнат назад и да се обезчестят
Които искат злото ми.
3 Да се върнат назад за срама си
Онези които казват: О, хохо!
4 Да се радват и да се веселят в тебе
Всичките които те търсят;
И онези които обичат спасението ти
Да думат винаги: Да се възвличи Бог!
5 Но аз съм сиромах и нищ:
Боже, побързай при мене.
Ти си моя помощ и избавител:
Господи, да не закъснееш.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150