Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 72 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
1 (по Слав. 71)
Псалом за Соломона.

Боже, дай правосъдието си на царя,
И правдата си на царския син;
2 За да съди твоите люде с правда,
И угнетените ти с правосъдие.
3 Горите ще донесат мир на людете,
И хълмовете мир с правда.
4 Ще съди право угнетените на народа:
Ще спаси синовете на сиромасите, и ще стрие насилника.
5 Ще ти се боят доде пребъдва слънцето и луната,
От родове в родове.
6 Ще слезе като дъжд на покосена ливада,
Както пороен дъжд наросява земята.
7 В неговите дни ще цъвти праведний,
И изобилие на мир доде бъде луната.
8 И ще владее от море до море,
И от реката до краищата на земята.
9 Пред него ще коленичат жителите на пустинята;
И неприятелите му ще лижат пръстта.
10 Царете на Тарсис и на островите ще принесат приношения:
Царете на Шева и на Сева ще представят дарове.
11 И ще му се поклонят всичките царе:
Всичките народи ще му бъдат раби.
12 Защото ще избави сиромаха който вика,
И угнетения и безпомощния.
13 Ще помилва сиромаха и убогия,
И ще спаси душите на убогите.
14 От угнетение и насилие ще изкупи душите им,
И драгоценна ще бъде кръвта им пред очите му.
15 И ще живее, и ще му се даде от Шевското злато;
И ще става всякога моление за него.
Всеки ден ще го благославят.
16 Изобилие от жито ще има на земята по върховете на горите:
Плодът му ще се люлее като Ливан гора;
И жителите по градовете ще цъвтят като земната трева.
17 Името му ще пребъдва въ век,
Името му ще пребъдва доде е слънцето;
И ще се благославят чрез него всички:
Всичките народи ще го ублажават.
18 Благословен Господ Бог, Бог Израилев,
Който сам прави чудеса,
19 И благословено славното му име въ век;
И да се изпълни съ славата му всичката земя. Амин и амин.
20 Свършиха се молитвите на Давида, Иесевия син.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150