Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 73 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
1 (по Слав. 72)
Псалом Асафов.

Благ е наистина Бог към Израиля,
Към чистите в сърдце.
2 А мене, нозете ми почти помръднаха:
Без малко бяха се подплъзнали стъпките ми.
3 Защото поревнувах на гордите
Като гледах благополучието на нечестивите.
4 Понеже няма скърб в смъртта им,
Но тялото им е тлъсто.
5 Не са в трудове человечески,
Нито са поразявани като другите человеци.
6 За това ги окружава гордостта като огърлие:
Насилието ги облича като премяна.
7 Очите им са изпъкнали от тлъстина:
Надминват мечтанията на сърдцето.
8 Присмиват се, и говорят с лукавство за насилие
Говорят горделиво.
9 Турят устата си на небето;
И езикът им прохожда земята.
10 За то ще се върнат тук людете му.
И вода с пълна чаша се изцежда за тях.
11 И говорят: Как ще знае Бог?
И има ли знание въ Вишния?
12 Ето, те са нечестиви, винаги са благополучни:
Умножават богатство.
13 Наистина аз напраздно очистих сърдцето си
И омих в неповинност ръцете си
14 Защото съм поразяван всеки ден,
И се наказвам всяка заран.
15 Ако река да говоря така,
Ето, онеправдавам рода на синовете ти.
16 Помислих да разумея това;
Но беше мъчно пред очите ми
17 Доде влязох в Божието светилище
И разумях сетнините им.
18 Ти наистина си ги турил на плъзгави места:
Хвърлил си ги в пропаст.
19 Как заеднъж достигнаха в запустение!
Погинаха, изчезнаха от внезапен ужас.
20 Като сън на някого когато се събуди,
Господи, в града ще презреш образа им.
21 Но моето сърдце гореше.
И утробата ми се мъчеше.
22 И аз бях безумен и не познавах:
Като скот бях пред тебе.
23 Всякога обаче с тебе съм аз:
Ти ме хвана за дясната ми ръка.
24 чрез съвета си ще ме водиш,
И след това ще ме приемеш в слава.
25 Кого имам на небето?
И на земята не ща другиго освен тебе.
26 чезне плътта ми и сърдцето ми;
Но Бог е сила на сърдцето ми
И дял мой въ век.
27 Защото, ето, тези които се отдалечават от тебе ще погинат:
Ти изтребваш всичките които се отвращат от тебе.
28 Но заради мене, добре ми е да се приближа при Бога.
Положих упованието си на тебе, Господи Иеова,
За да проповядвам всичките твои дела.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150