Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 75 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
1 (по Слав. 74)
Първому Певцу, по Ал-Ташхет, Псалом Асафов, Песен.

Славословим те, Боже, славословим,
И близу при нас е името ти:
Проповедват се чудесата ти.
2 Когато приема определеното време
Аз ще съдя с правота.
3 Разтопи се земята и всичките й жители:
Аз утвърждавам стълповете й. (Села.)
4 Рекох на гордите: Не се гордете;
И на нечестивите: Не възвишавайте рог;
5 Не подигайте на високо рога си:
Не говорете с жесток врат.
6 Защото нито от изток, нито от запад,
Нито от пустинята иде възвишението;
7 Но Бог е съдията:
Тогоз смирява, и оногоз възвишава.
8 Защото в ръката на Господа има
чаша с руйно вино пълно съ смешение,
И от нея ще налее:
Даже дрождието му ще прецедят и ще пият
Всичките нечестиви на земята.
9 А аз ще проповядвам винаги
Ще песнопея Богу Яковову.
10 И всичките рогове на нечестивите ще съкруша;
А роговете на праведните ще се възвишат.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150