Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 76 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
1 (по Слав. 75)
Първому Певцу, върху Негинот, Псалом Асафов, Песен.

Знаен е в Юда Бог:
В Израил е голямо името му.
2 Скинията му е в Салим,
И жилището му е в Сион.
3 Там съкруши стрелите на лъка,
Щита, и меча, и бранта. (Села),
4 Светъл си и славен
Повече от хищническите гори.
5 Дързостливите в сърдце бидоха обрани:
Заспаха съ съна си;
И никой от яките мъже не намери ръцете си.
6 От запрещението ти, Боже Яковов,
Паднаха в дълбок сън и колесници и коне.
7 Ти си страшен;
И кой може да устои пред лицето ти когато се разгневиш?
8 Направил си да се чуе от небето съд,
Земята се убоя и се утиши
9 Когато стана Бог на съд,
За да спаси всичките кротки на земята. (Села.)
10 Наистина человеческата ярост ще се стане за хвала тебе:
Ще възбраниш остатъка на яростта.
11 Обричайте се, и отдавайте обрричанията си на Господа Бога вашего:
Всички които са около него
Да принесат дарове на Страшния.
12 Той отнема духа на князовете:
Страшен е на земните царе.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150