Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 77 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
1 (по Слав. 76)
Първому Певцу, за Иедутуна,
Псалом Асафов.

Гласът ми е към Бога и викам:
Гласът ми е към Бога; и ще ме послуша.
2 В деня на скърбта си потърсих Господа,
Простирах нощя ръцете си и не преставах:
Душата ми не рачеше да се утеши.
3 Напомних си за Бога, и смутих се:
Размислих се, и омалня духът ми. (Села.)
4 Удържал си очите ми в неспане:
Смаях се и не могох да продумам.
5 Размислих древните дни.
Годините на ветхите времена.
6 Напомням си за песента си ноще;
Размишлявам в сърдцето си,
И духът ми изпитва
7 Да ли ще негодува Господ вечно?
И не ще ли да е вече милостив?
8 Да ли престана милостта му за всегда?
Пресече ли се словото му в род и род?
9 Да ли забрави да помилва Бог?
Или в гнева си затвори своите щедроти? (Села.)
10 Тогаз рекох: Немощ е за мене това,
Да се изменява десницата на Вишния.
11 Ще помня делата Господни;
Ей, ще помня първите твои чудеса;
12 И ще се поучавам въ всичките твои дела,
И за деянията ти ще размишлявам.
13 Боже, в светост е пътят ти:
Кой е Бог велик както наший Бог?
14 Ти си Бог който правиш чудеса:
Явил си между народите силата си.
15 Избавил си с мишцата си людете си,
Синовете Яковови и Иосифови, (Села.)
16 Видяха те водите, Боже:
Видяха те водите и се уплашиха:
Разтрепераха се и бездните.
17 Облаците изляха вода като порой:
Глас дадоха небесата,
И стрелите ти прелетяха.
18 Гласът на гърма ти бе в кръга небесен.
Осветиха светкавиците вселенната.
Потресе се и трепетна стана земята.
19 През морето е пътят ти,
И стъпките ти през много води,
И следите ти не се познават.
20 Водил си като овци людете си
С ръката Моисеева и Ааронова.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150