Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 79 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
1 (по Слав. 78)
Псалом Асафов.

Боже, дойдоха езичници в наследието ти:
Оскверниха светия твой храм:
Обърнаха Ерусалим на развалини.
2 Дадоха труповете на рабите ти ястие на птиците небесни,
Плътта на преподобните ти на земните зверове.
3 Проляха кръвта им като вода около Ерусалим;
И нямаше кой да ги погребва.
4 Станахме за укор на съседите си,
Присмех и поругание на околните си.
5 До кога, Господи? Ще се гневиш ли винаги?
Ще гори ли като огън ревнуванието ти?
6 Излей гнева си на езичниците които не те познават,
И на царствата които не са призвали името ти;
7 Защото изпоядоха Якова,
И жилището му запустиха.
8 Не поменувай против нас беззаконията на древните:
Дано ни предварят скоро твоите щедроти,
Защото станахме много окаянни.
9 Помогни ни, Боже Спасителю наш, заради славата на твоето име;
И избави ни, и бъди милостив към греховете ни, заради името си.
10 Защо да рекат езичниците: Де е техний Бог?
Да се познае пред очите ни в езичниците
Отмъщението за пролеяната кръв на рабите ти.
11 Да дойде пред тебе въздиханието на узниците:
Според величието на твоята мишца
Упази осъдените на смърт;
12 И отвърни на съседите ни в пазухата им седем пъти
Укора с който те укориха, Господи.
13 А ние, твоите люде и овците на паствата ти, ще те славословим въ век;
Из род в род ще възвещаваме твоята хвала.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150