Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 80 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
1 (по Слав. 79)
Първому Певцу, върху Шошаним – Едут,
Псалом Асафов.

Пастирю Израилев, послушай,
Ти който водиш като стадо Иосифа,
Който седиш на херувимите, възсияй.
2 Пред Ефрема, и Вениамина, и Манасия
Въздигни силата си, и дойди на спасение нам.
3 Върни ни, Боже, и направи да просветне лицето ти;
И ще се избавим.
4 Господи Боже на Силите,
До кога ще се гневиш против молитвата на людете си?
5 Храниш ги с хляб от сълзи,
И поиш ги изобилно съ сълзи.
6 Направил си ни предмет за прение на съседите ни;
И неприятелите ни се смеят помежду си.
7 Върни ни, Боже на Силите,
И направи да просветне лицето ти; и ще се избавим.
8 Пренесъл си лоза из Египет:
Изгонил си езичниците, и насадил си я.
9 Приготвил си място пред нея,
И дълбоко си я вкоренил;
И изпълни земята.
10 Покриха се горите съ сянката й;
И ветвите й станаха като високите кедри.
11 Простря вейките си до морето
И пръчките си до реката.
12 Защо си съборил плетищата й,
Та я берат всичките които минуват през пътя?
13 Запустява я вепър от дъбравата,
И полски звяр я пояжда.
14 Върни се, молим се, Боже на Силите:
Погледни от небето, и виж, и посети тази лоза,
15 И сада който е насадила твоята десница,
И отрасъла който си направил силен за себе си.
16 Изгорена биде с огън: отсечена биде:
Погинаха от пръщението на лицето ти.
17 Нека бъде ръката ти върх мъжа на твоята десница,
Върх человеческия син когото си направил силен за себе си.
18 И ние не ще се уклоним от тебе:
Съживи ни; и името ти ще призовем.
19 Върни ни, Господи Боже на Силите:
Направи да просветне лицето ти; и ще се избавим.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150