Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 81 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
1 (по Слав. 80)
Първому Певцу, върху Гитит,
Псалом Асафов.

Пейте с радост Богу, който е сила наша:
Възкликнете към Бога Яковов.
2 Възвишете песнопение, и дайте тимпан,
Китара доброгласна, и псалтир.
3 Затръбете с тръба в новомесечие,
В пълнолуние, в деня на нашия праздник.
4 Защото това е заповядано на Израиля,
Устав от Бога Яковов.
5 За свидетелство на Йосифа заповяда това
Когато излезе против Египетската земя.
Там чух език който не познавах.
6 Отдалечих от товар рамото му:
Ръцете му престанаха от да държат кош.
7 В скърбно време си ме призвал; и те избавих:
Отговорих ти от скришно място на гърма:
Изкусих те при водите на пререканието. (Села.)
8 Слушайте, люде мои, и ще засвидетелствувам против вас,
Израилю, ако ме послушаш:
9 Да няма в тебе бог чужд,
И да се не поклониш на чужд бог:
10 Аз съм Господ Бог твой
Който те възведох из Египетската земя:
Разшири устата си, и ще ги изпълня.
11 Но людете ми не послушаха гласа ми,
И Израил не ме рачеше.
12 За то ги предадох на жестокостта на сърдцето им:
Ходиха по своите си намерения.
13 Дано бяха ме слушали людете ми,
Израил да беше ходил по моите пътища!
14 Тутакси бих свалил враговете им,
И против оскърбителите им бих обърнал ръката си,
15 Които ненавиждат Господа щяха да му се покорят,
А времето на тези щеше да пребъдва всякога;
16 И щеше да ги храни с тлъстината на пшеницата;
И с мед от камик щях да те наситя.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150