Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 83 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
1 (по Слав. 82)
Псаломска Песен Асафова.

Боже, недей мълча:
Не премълчавай, и не бивай безмълвен, Боже;
2 Защото, ето, неприятелите ти правят метеж,
И онези които те мразят дигнаха глава.
3 Коварен съвет правят против твоите люде,
И се наговарят против избраните ти.
4 Рекоха: Елате да ги изтребим отмежду народите;
И да се не поменва вече името на Израиля.
5 Защото всички наедно се нагласиха:
Направиха съюз против тебе:
6 Селенията Едомски, и Исмаиляните;
Моав, и Агаряните;
7 Гевал, и Амон, и Амалик;
Филистимците с Тирските жители;
8 Още Асирия се съедини с тях:
Станаха помощници на Лотовите синове. (Села.)
9 Направи им както на Мадиамците,
Както на Сисара, както на Явина при потока Кисон,
10 Които загинаха в Ендор:
Станаха тор на земята.
11 Направи началниците им както Орива и Зива,
И както Зевея и Салмана всичките им князове,
12 Които рекоха: Да наследим за себе си Божиите селения.
13 Боже мой, направи ги като прах,
Като плява пред лицето на вятъра.
14 Както огънят изгаря дъбравите,
И както пламикът опаля горите,
15 Така ги прогони с бурята си,
И с вихрушката си смути ги;
16 Покрий лицата им с безчестие
За да потърсят името ти, Господи.
17 Да се постидят, и да се ужасят за всегда,
И да се посрамят, и да погинат:
18 Да познаят че ти, комуто името е Иеова,
Един си Вишний над всичката земя.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150