Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 84 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
1 (по Слав. 83)
Първому Певцу, върху Гитит,
Псалом за Синовете Корееви.

Колко са любезни твоите селения,
Господи на Силите!
2 Желае, и даже премира душата ми
За дворовете Господни
Сърдцето ми и плътта ми радостно викат
Към Бога живаго.
3 Ей, врабчето намери селение,
И ластовицата гнездо за себе си дето туря пилетата си,
При твоите олтари, Господи на Силите,
Царю мой и Боже мой.
4 Блажени които живеят в дома ти
Всякога ще те хвалят. (Села.)
5 Блажени онези человеци на които силата е в тебе,
В сърдцето на които са пътищата към твоя дом,
6 Които като преминват през дола на плача,
Те го преобръщат на извор.
И дъждът есенен го покрива с благословения.
7 Отиват от сила в сила
Всеки се явява пред Бога в Сион.
8 Господи Боже на Силите, чуй молението ми:
Послушай, Боже Яковов. (Села.)
9 Виж, Боже щите наш,
И погледни в лицето на твоя помазаник.
10 Защото един ден в твоите дворове е по-добър от тисяща.
Предпочел бих да стоя на прага в дома на Бога моего
Нежели да живея в шатрите на нечестието.
11 Защото Господ Бог е слънце и щит
Господ ще даде благодат и слава
Няма да лиши от никакво добро ходещите с незлобие
12 Господи на Силите,
Блажен онзи человек който се надее на тебе.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150