Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 85 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
1 (по Слав. 84)
Първому Певцу,
Псалом за Кореевите Синове

Показал си благосклонност, Господи към земята си
Върнал си Якова от плена.
2 Простил си беззаконието на народа си
Покрил си всичкия му грях. (Села.)
3 Удържал си всичката си ярост:
Върнал си се от разпалението на гнева си.
4 Върни ни, Боже Спасителю наш.
И прекрати негодуванието си против нас.
5 Всекога ли ще бъдеш разгневен против нас?
Ще простираш ли гнева си из род в род?
6 Не щеш ли пак да ни съживиш
За да се радва народът ти в тебе?
7 Яви ни, Господи, милостта си,
И дай ни спасението си.
8 Ще чуя що ще рече Господ Бог,
Защото ще изрече мир на людете си и на преподобните си;
И да се не върнат в безумие.
9 Наистина неговото спасение близу е при онези които му се боят,
За да обитава слава в нашата земя.
10 Милост и истина се срещнаха
Правда и мир се целунаха.
11 Истина от земята ще прозябне,
И правда от небето ще надникне
12 И Господ ще даде доброто
И земята ще ни даде плода си.
13 Правдата пред него ще предиде,
И ще тури на път стъпките си.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150