Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 86 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
1 (по Слав. 85)
Молитва Давидова.

Приклони, Господи, ухото си;
Послушай ме, защото сиромах и нищ съм аз:
2 Упази душата ми, защото съм богобоязлив:
Ти, Боже мой, спаси раба си който се надее на тебе.
3 Помилвай ме, Господи,
Защото към тебе викам вес ден.
4 Развесели душата на раба си,
Защото към тебе, Господи, възвишавам душата си.
5 Защото ти си, Господи, благ и милосерд
И многомилостив към всички които те призовават.
6 Послушай, Господи, молитвата ми,
И дай внимание на гласа на моленията ми.
7 В деня на скърбта си призовавам те,
Защото ще ме послушаш.
8 Няма между боговете подобен на тебе, Господи,
Нито дела подобни на твоите.
9 Всичките народи които си направил ще дойдат
И ще се поклонят пред лицето ти, Господи,
И ще прославят името ти.
10 Защото си велик и правиш чудеса:
Ти си Бог един.
11 Покажи ми, Господи, пътя си:
И ще ходя в истината ти:
Прилепи сърдцето ми в страха на името си.
12 Ще те хваля, Господи Боже мой, от все сърдце,
И ще славя името ти въ век.
13 Защото голяма е върху мене твоята милост;
И си избавил душата ми ада преизподнаго.
14 Боже, гордите възстанаха върх мене,
И събранието на насилниците поискаха душата ми,
И не положиха тебе пред себе си.
15 Но, Господи, ти си Бог щедър и милостив,
Дълготърпелив, многомилостив, и истинен.
16 Погледни на мене и помилвай ме:
Дай силата си на твоя раб,
И спаси сина на рабинята си.
17 Направи ми знамение на добро,
За да видят онези които ме мразят и да се посрамят;
Защото ти, Господи, си ми помогнал и утешил си ме.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150