Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 87 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
1 (по Слав. 86)
Псалом, Песен на Кореевите Синове.

Основанията му са на светите гори.
2 Обича Господ вратата на Сион
Повече от всичките Яковови селения.
3 Славни неща се говориха за тебе,
Граде Божи. (Села.)
4 Ще помена Раав и Вавилон
С онези които ме познават.
Ето Филистимската земя, и Тир с Етиопия:
Този се е родил там.
5 И за Сион ще рекат: Този и онзи са се родили в него;
И сам Вишний ще го утвърди.
6 Господ когато напише людете ще счете
че този се е родил там. (Села.)
7 И певците както и свирците ще говорят:
Всичките ми източници са в тебе.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150