Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 88 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
1 (по Слав. 87)
Песен, Псалом за Кореевите Синове:
Първому Певцу, върху Маалат-Леанот, Масхил на Емана Езраева.

Господи, Боже на спасението ми.
Деня и нощя виках пред тебе.
2 Да дойде пред твоето лице молитвата ми:
Приклони ухото си към вика ми.
3 Защото се насити душата ми на бедствия,
И животът ми се приближава при ад.
4 Счетох се с онези които слазят в рова:
Станах като человек който няма сила:
5 Паднал между мъртвите,
Като убитите които лежат в гроба,
За които не се сещаш вече,
И които са напуснати от ръката ти.
6 Турил си ме в преизподен ров,
В тъмнина, в бездна.
7 Натегна на мене твоята ярост,
И с всичките си вълни натиснал си ме. (Села.)
8 Отдалечил си познайниците ми от мене:
Направил си ме гнусен на тях:
Затворен съм, и не мога да изляза.
9 Окото ми изнемощя от скърб:
Тебе призвах, Господи, вес ден:
Простирах към тебе ръцете си.
10 На мъртвите ли ще покажеш чудеса?
Или умрелите ще станат и ще те похвалят? (Села.)
11 В гроба ли ще повествуват твоята милост,
Или в тлението истината ти?
12 Да ли ще се познаят в тъмнината чудесата ти,
И правдата ти в земята на забравянето?
13 Но аз към тебе, Господи, викнах;
И на ранина молитвата ми ще те предвари.
14 Защо, Господи, отхвърляш душата ми,
Криеш лицето си от мене?
15 От млад съм угнетен и бера душа:
Търпя твоите ужаси, и в недоумение съм.
16 Върх мене мина яростта ти:
Устрашенията ти ме погубиха.
17 Като води са ме обиколили вес ден:
Наедно са ме окружили.
18 Отдалечил си от мене приятел и другар:
Познайниците ми са в мрак.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150