Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 9 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
1 Първому Певцу, на Мут-Лабен.
Псалом Давидов.

Ще те славословя, Господи, с всичкото си сърдце:
Ще прикажа всичките твои чудеса.
2 Ще са развеселя и ще се зарадвам заради тебе:
Ще възпея името ти, Вишний!
3 Когато се върнат враговете ми назад
Ще паднат и ще погинат пред лицето ти.
4 Защото ти си отсъдил съда ми и правото ми:
Седнал си на престола и съдиш право.
5 Запретил си на езичниците:
Изтребил си нечестивия:
Името им си изгладил в век века.
6 Запустенията на врага изчезнаха за всегда;
И ти си разорил градове:
Поменът им погина с тях.
7 Но Господ съществува в век:
Приготвил е престола си за съд.
8 И той ще съди вселенната с правда:
Ще отсъди народите справедливо.
9 И Господ ще бъде прибежище на бедния,
Прибежище в скърбни времена.
10 И ще се надеят на тебе които познават името ти;
Защото не си оставил онези които те търсят, Господи.
11 Пейте песни на Господа който живее в Сион:
Възвестете между народите делата му;
12 Защото когато прави изтязание за кръвопролития, помни ги:
Не забравя викането на бедните.
13 Помилвай ме, Господи!
Виж скърбта ми от враговете ми;
Ти който ме подигаш от вратата на смъртта,
14 За да прикажа всичките твои хваления
В вратата на Сионовата дъщеря:
Аз ще се радвам заради спасението ти.
15 Езичниците затънаха в ямата, която направиха:
В примката която скриха улови се ногата им.
16 Господ е познат за съда който прави:
Нечестивият се впримча в делото на ръцете си. (Села.)
17 Нечестивите ще се върнат в ад,
Всичките езичници които забравят Бога.
18 Защото няма да се забрави за всегда сиромахът:
Ожидането на бедните не ще бъде изгубено за всегда.
19 Стани, Господи: да се не крепи человек;
Да се съдят езичниците пред тебе.
20 Господи, докарай страх върх тях:
Да познаят езичниците че са человеци. (Села.)
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150