Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 90 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
1 (по Слав. 89)
Молитва на Моисея, Божия человек.

Господи, ти си бил нам прибежище из род в род.
2 Преди да се родят горите
И да се създаде земята и вселенната,
От века и до века ти си Бог.
3 Вращаш человека в пръстта
И казваш: Върнете се, человечески синове.
4 Защото тисяща години пред тебе
Са като вчерашния ден който премина,
И като нощна стража.
5 Като с порой ги завличаш: те са като сън:
Заран са като трева която процъвтява:
6 Заран цъвти и процъвтява,
Вечер се окосява и изсъхнува.
7 Защото изчезнуваме от гнева ти,
И от яростта ти смаяни сме.
8 Положил си беззаконията ни пред себе си,
И скришните ни грехове въ виделината на лицето си.
9 Понеже всичките ни дни заминават с гнева ти:
Прекарваме годините си като мечтание.
10 Дните на живота ни в себе си са седемдесет години,
И ако има сила осемдесет години;
Но и най-добрите от тях са труд и скърб,
Защото скоро прехождат, и ние летим.
11 Кой знае силата на гнева ти
И на яростта ти според страха ти?
12 Научи ни да броим така дните си
Щото да прилепяваме сърдцата си в мъдрост.
13 Обърни се, Господи: до кога?
И умилостиви се на рабите си.
14 Насити ни с милостта си рано;
И ще се радваме, и веселим въ всичките наши дни.
15 Развесели ни съразмерно с дните в които беше ни оскърбил,
С годините в които видяхме зло.
16 Да се яви твоето дело на рабите ти,
И твоята слава на синовете им.
17 И да бъде светлостта на Господа Бога нашего върху нас;
И делото на ръцете ни утвърждавай върху нас;
Ей, делото на ръцете ни утвърждавай го.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150