Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 91 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
1 (по Слав. 90)
Който живее под покрива на Всевишнаго
Ще пребивае под сянката на Всемогущаго.
2 Ще казвам за Господа:
Той е прибежище мое и крепост моя,
Бог мой, на него ще се надея.
3 Защото той ще те избавя от сетта на ловеца
И от губителен мор.
4 С перата си ще те покрива;
И под крилата му ще имаш прибежище:
Неговата истина е щит и всеоръжие.
5 Няма да се боиш от нощен страх,
От стрелата която лети дене,
6 От мор който ходи в тъмнина,
От погибел която запустява всред пладнина.
7 Тисяща ще падат от страната ти,
И десет тисящи отдясно ти;
Но при тебе няма да се приближи.
8 Само с очите си ще гледаш,
И ще видиш въздаянието на нечестивите.
9 Понеже ти си направил Господа, моето упование,
Вишнаго, свое прибежище,
10 Няма да ти се случи никакво зло,
И язва няма да се приближи при жилището ти.
11 Защото ще заповяда на ангелите си за тебе
Да те пазят въ всите твои пътища:
12 На ръце ще те подигат
Да не би да препънеш о камик ногата си.
13 Ще настъпиш лъв и аспид:
Ще стъпчеш млад лъв и ламя.
14 Понеже положи в мене любовта си,
За то ще го избавя:
Ще го туря в безопасност защото позна името ми.
15 Ще ме призове, и ще го послушам:
С него ще съм когато е в скърб:
Ще го избавя, и ще го прославя.
16 Ще го наситя с дългоденствие,
И ще му покажа спасението си.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150