Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 92 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
1 (по Слав. 91)
Псалом. Песен за Съботния Ден.

Добро е да славословим Господа,
И да песнопеем на името ти, Всевишни:
2 Да възвещаваме на ранина милостта ти,
И истината ти всяка нощ,
3 С десетострунно оръдие и с псалтир,
С песен на китара;
4 Защото си ме развеселил, Господи, с творенията си:
Ще се радвам в делата на ръцете ти.
5 Колко са големи твоите дела, Господи!
Твърде са дълбоки помишленията ти.
6 Безумен человек не знае,
И глупав не разумява това,
7 че нечестивите изникнуват както тревата,
И всичките делатели на беззаконие цъвтят,
За да се изтребят вечно.
8 Но ти, Господи, въ век височайши си.
9 Защото, ето, враговете ти, Господи,
Защото, ето, враговете ти ще погинат:
Ще се разпръснат всички които правят беззаконие.
10 Но ти ще възвисиш като на единорога моя рог:
Аз ще бъда помазан с нов елей:
11 И окото ми ще види наказанието на враговете ми:
Ушите ми ще чуят за злодейците които се дигат върх мене.
12 Праведний като финик ще цъвти:
Като кедър в Ливан ще расте.
13 Насадени в дома Господен
Ще цъвтят в дворовете на наший Бог:
14 Ще са плодоносни и в дълбока старост,
И ще са тлъсти и зелени;
15 За да възвестят че е праведен Господ.
Моята канара, и няма неправда в него.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150