Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 94 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
1 (по Слав. 93)
Боже на отмъщенията, Господи,
Боже на отмъщенията, яви се.
2 Възвиши се, Съдия на земята:
Дай въздаяние на горделивите.
3 До кога нечестивите, Господи,
До кога нечестивите ще тържествуват?
4 До кога ще произносят говорения жестоки
И ще се хвалят всички които правят беззаконие?
5 Те оскърбяват народа ти, Господи,
И наследието ти озлобяват.
6 Вдовицата и странния убиват,
И сирачетата уморяват.
7 И казват: Няма да види Господ,
Нито ще разумее Бог Яковов.
8 Разумейте вие, безумни между людете!
И вие глупави, кога ще станете умни?
9 Онзи който е насадил ухото, не чуе ли?
Който е създал окото, не види ли?
10 Който вразумява езичниците, не обличава ли
Който учи человека знание, не знае ли?
12 Блажен е онзи человек
Когото вразумяваш, Господи,
И от закона си го учиш;
13 За да го успокояваш през дните на злощастието,
Додето се изкопае ров за нечестивия.
14 Защото не ще отхвърли Господ народа си,
И наследието си няма да остави.
15 Понеже съдбата ще се върне при правдата,
И ще я последват всичките прави в сърдце.
16 Кой ще стане за мене против лукавите?
Кой ще предстане за мене против делателите на беззаконие?
17 Ако ми не помагаше Господ,
Без малко би се населила душата ми в мълчанието.
18 Когато казвах: Подплъзна се ногата ми,
Твоята милост ме подпря, Господи.
19 В множеството на грижите на сърдцето ми
Твоите утешения развеселиха душата ми.
20 Ще има ли с тебе съобщение престолът на беззаконието
Който изхитрува неправда против закон?
21 Те се устремяват против душата на праведния,
И кръв неповинна осъждат.
22 Но Господ е прибежище мое,
И Бог мой канара на упованието ми.
23 И ще обърне върху тях беззаконието им,
И в лукавството им ще ги погуби.
Господ Бог наш ще ги погуби.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150