Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 95 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
1 (по Слав. 94)
Елате, да запеем радостно на Господа:
Да възкликнем към Твърдинята на спасението ни.
2 Да предстанем пред него съ славословие:
С песни да възкликнем към него.
3 Защото Господ е Бог велик,
И Цар велик над всите богове.
4 В ръката му са дълбините земни,
И височините на планините са негови.
5 Негово е морето, и той го е направил;
И ръцете му създадоха сушата.
6 Елате да се поклоним и да припаднем,
Да коленичим пред Господа нашия Създател.
8 Не ожесточавайте сърдцето си както в Мерива,
Както в деня на изкушението в пустинята,
9 Дето отците ви ме изкусиха,
Опитаха ме, и видяха делата ми.
10 четиридесет години негодувах на този род,
И рекох: Тези люде са заблудени в сърдце,
И те не познаха моите пътища.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150