Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 96 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
1 (по Слав. 95)
Пейте Господу песен нова,
Пейте Господу, всичка земя.
2 Пейте Господу: благославяйте името му:
Благовествувайте из ден в ден спасението му.
3 Възвестете между езичниците славата му,
Въ всичките народи чудесата му.
4 Защото е велик Господ, и много достохвален:
Страшен е над всите богове.
5 Защото всите богове на езичниците са идоли;
А Иеова е направил небесата.
6 Пред него е слава и великолепие,
Сила и красота на светилището му.
7 Принесете Господу, отечествия на народите,
Принесете Господу слава и сила.
8 Принесете Господу славата на името му:
Донесете приношения и влезте в дворовете му.
9 Поклонете се Господу с великолепие свето:
Треперете пред лицето му всичка земя.
10 Речете между езичниците: Господ царува:
Вселенната наистина ще е утвърдена:
Няма да се поклати:
Той ще съди людете си с правота.
11 Да се веселят небесата, и да се радва земята:
Да шуми морето и изпълнението му.
12 Да се възвеселят полетата и всичко което е на тях.
Тогаз ще се зарадват всичките дървета на дъбравата
13 Пред Господа; защото иде,
Защото иде да съди земята:
Ще съди вселенната с правда,
И народите с истината си.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150