Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 97 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
1 (по Слав. 96)
Господ царува: да се радва земята:
Да се веселят многото острови.
2 Облак и мрак е около него:
Правда и съд е основанието на престола му.
3 Огън предходи пред него.
И попалява от всякъде неприятелите му.
4 Светкавиците му развиделяват вселенната:
Види земята и трепери.
5 Планините таят като восък от присътствието Господне,
От присътствието на Господа на всичката земя.
6 Възвещават небесата правдата му,
И гледат всичките народи славата му.
7 Да се посрамят всички които служат на истуканите,
Които се хвалят с идолите:
Поклонете му се, всички богове.
8 чу Сион, и се развесели,
И се зарадваха Юдините дъщери,
Заради твоите съдби, Господи.
9 Защото ти си, Господи, височайши над всичката земя:
Много си превъзвишен над всичките богове.
10 Вие които обичате Господа, мразете злото.
Той пази душите на преподобните си:
Избавя ги от ръката на нечестивите.
11 Виделина се сее за праведния,
И веселие за правите в сърдце.
12 Веселете се, праведни, в Господа,
И възхваляйте паметта на неговата светост.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150