Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 98 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
1 (по Слав. 97)
Псалом.

Пейте Господу песен нова, защото направи чудни дела:
Неговата десница и неговата света мишца направиха му спасение.
2 Господ направи известно спасението си:
Пред езичниците откри правдата си.
3 Помена милостта си и истината си към Израилевия дом:
Всичките краища на земята видяха спасението на Бога нашего.
4 Възкликнете Господу, всичка земя:
Запейте, и радвайте се, и песнопейте.
5 Песнопейте на Господа с китара,
С китара и с глас на псалмопение
6 С тръби и с глас на рог
Радостно викнете пред Царя Господа.
7 Да шуми морето и изпълнението му,
Вселенната и които живеят на нея.
8 Реките да плескат с ръце,
Купно и горите да се радват
9 Пред Господа; защото иде да съди земята:
Ще съди вселенната с правда,
И народите с правота.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150