Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 99 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
1 (по Слав. 98)
Господ царува: да треперят народите:
Той седи на херувимите: да се потресе земята.
2 Господ е велик в Сион,
И висок е над всичките народи.
3 Да славословят твоето велико и страшно име:
Той е свет;
4 И Силата на царя обича правда:
Ти си поставил правота,
Ти си направил съд и правда в Якова.
5 Възнесете Господа Бога нашего,
И покланяйте се в подножието на нозете му:
Той е свет.
6 Моисей и Аарон между свещениците му,
И Самуил между призиващите името му:
Те призиваха Господа, и послушваше ги.
7 В стълп облачен им говореше:
Упазиха свидетелствата му,
И повеленията които им даде.
8 Господи Боже наш, ти си ги послушал:
Ти си им бил Бог опростител,
Но и отмъстител за деянията им.
9 Възнесете Господа Бога нашего,
И покланяйте се в светата му гора,
Защото Господ Бог наш е свет.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150