Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 1 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
1 Блажен онзи человек
Който не ходи по съвета на нечестивите,
И в пътя на грешните не стои,
И на седалището на присмивателите не седи;
2 Но волята му е в закона Господен,
И в неговия закон се поучава деня и нощя.
3 И ще бъде като дърво насадено при водни отоки
Което дава плода си в времето си,
И листът му не повехнува;
И всичко що прави ще успее.
4 Нечестивите не така,
Но като праха от плявата който вятърът отвява.
5 За то, нечестивите няма да станат на съда,
Нито грешните в събранието на праведните;
6 Защото познава Господ пътя на праведните;
А пътят на нечестивите ще погине.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150