Търсене в Библията онлайн
 
Изход 11 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
1 И рече Господ Моисею: Още една язва ще нанеса на Фараона и на Египет: после ще ви пусне от тука: като ви пусне ще ви изпъди съвсем от тука.
2 Говори сега в ушите на людете; и нека поиска всеки мъж от съседа си, и всяка жена от съседката си, сребърни и златни неща.
3 И даде Господ благодат на людете пред Египтяните; а още Моисей беше един человек твърде голям в Египетската земя пред слугите Фараонови и пред людете.
4 И рече Моисей: Така говори Господ: Около полунощ аз ще изляза всред Египет;
5 и всеки първороден в Египетската земя ще умре, от първородния на Фараона който седи на престола си до првородния на рабинята която е на воденицата, и всичко първородно на скотовете.
6 И ще бъде по всичката Египетска земя вик голям, какъвто никога не е бивал, нито ще бъде вече такъв.
7 А нито куче няма да поклати езика си против синовете Израилеви, от человек до скот; за да познаете че Господ направи разлика между Египтяните и Израиляните.
8 И всички тези твои раби ще слязат при мене, и ще припаднат пред мене, и ще рекат: Излез ти и всичките люде които те следват; и след това ще изляза. И излезе Моисей от присътствието на Фараона с голям гняв.
9 И рече Господ Моисею: Не ще да ви послуша Фараон, за да се умножат моите знамения в Египетската земя.
10 А Моисей и Аарон направиха всичките тези знамения пред Фараона: но Господ ожесточи Фараоновото сърдце: и не пусна Израилевите синове из земята си.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40