Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Изход 14 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
1 И говори Господ Моисею и рече:
2 Кажи на Израилевите синове да се върнат и да се разположат в стан пред Пиаирот, между Мигдол и морето: срещу Веелсефон ще се разположите в стан близу до морето.
3 Защото Фараон ще рече за Израилевите синове: Те са се побъркали по земята: пустинята ги е затворила.
4 И аз ще ожесточа сърдцето Фараоново, и ще ги гони отдир; и ще се прославя над Фараона и над всичкото му воинство; и Египтяните ще познаят че аз съм Господ. И направиха така.
5 И извести се на Египетския цар че побегнаха людете; и Фараоновото сърдце и на слугите му се превърна против людете, и рекоха: Защо направихме така та пуснахме Израиля да ни не работи вече?
6 И впрегна колесницата си, и взе людете си с себе си.
7 Взе и шестстотин избрани колесници, и всичките Египетски колесници, и началници над всичките.
8 И ожесточи Господ сърдцето на Фараона царя Египетскаго, и погна отдир Израилевите синове; а Израилевите синове изхождаха с висока ръка.
9 И погнаха Египтяните след тях, всичките коне, колесниците Фараонови, и конниците му, и воинството му; и стигнаха ги разположени в стан близу до морето пред Пиаирот, срещу Веелсефон.
10 И когато приближи Фараон, Израилевите синове дигнаха очи, и, ето, Египтяните идеха след тях; и убояха се твърде; и извикаха Израилевите синове към Господа.
11 И рекоха Моисею: Уж че нямаше гробища в Египет, за това ли ни изведе да умрем в пустинята? Защо ни стори това, и ни изведе из Египет?
12 Не е ли това словото което ти казахме в Египет и рекохме: Остави ни, и нека работим на Египтяните? Защото по-добре ни беше да работим на Египтяните нежели да умрем в пустинята.
13 И рече Моисей на людете: Не бойте се: стойте, и гледайте спасението Господне което ще ви направи днес, защото Египтяните които видяхте днес, няма да ги видите вече до века.
14 Господ ще воюва за вас; и вие ще останете мирни.
15 И рече Господ Моисею: Защо викаш към мене? Речи на Израилевите синове да тръгнат.
16 И ти дигни жезъла си, и простри ръката си над морето и раздели го: и нека преминат Израилевите синове през сред морето по сухо.
17 И аз, ето, ще ожесточа сърдцето на Египтяните, и ще влязат след тях; и ще се прославя над Фараона и над всичкото му воинство, над колесниците му, и над конниците му.
18 И ще познаят Египтяните че аз съм Господ когато се прославя над Фараона, над колесниците му, и над конниците му.
19 Тогаз ангел Божий, който предидеше пред Израилевото воинство, дигна се та дойде отдире им; и облачният стълп се дигна от лицето им та застана отдире им,
20 и дойде между Египетското воинство и Израилевото: на едните беше тъмен облак, а на другите светъл през нощта: за то едното воинство не приближи до другото през всичката нощ.
21 И Моисей простря ръката си над морето; и направи Господ да се оттегли морето всичката оная нощ от силен източен вятър, и превърна морето в суша; и водата се раздвои.
22 И влязоха Израилевите синове всред морето по сухо; и водата беше им стена от дясната и от лявата им страна.
23 И Египтяните ги погнаха и влязоха след тях, всичките коне Фараонови, колесниците му, и конниците му всред морето.
24 И в утренната стража погледна Господ от огнения и облачния стълп на Египетското воинство, и смути воинството на Египтяните,
25 и извади колетата на колесниците им; и се теглеха мъчно. И рекоха Егитпяните: Да бягаме от Израиля, защото Иеова воюва заради тях против Египтяните.
26 И господ рече Моисею: Простри ръката си над морето, и нека се възвърне водата върх Египтяните, върх колесниците им, и върх конниците им.
27 И простря Моисей ръката си над морето; и около зори морето се върна пак на мястото си; и Египтяните като бягаха посрещнаха го; и изтърси Господ Египтяните всред морето.
28 Защото водата се възвърна и покри колесниците и конниците, всичкото воинство Фараоново което беше влязло след тях в морето: не остана от тях ни един.
29 А Израилевите синове минаха през сред морето по сухо; и водата беше им стена от дясната и от лявата им страна.
30 И избави Господ в онзи ден Израиля от ръката на Египтяните; и видя Израил Египтяните мъртви по край морето.
31 И видя Израил голямото онова дело което направи Господ на Египтяните; и убояха се людете от Господа, и повярваха Господа и Моисея слугата му.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40