Търсене в Библията онлайн
 
Изход 14 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
1 И говори Господ Моисею и рече:
2 Кажи на Израилевите синове да се върнат и да се разположат в стан пред Пиаирот, между Мигдол и морето: срещу Веелсефон ще се разположите в стан близу до морето.
3 Защото Фараон ще рече за Израилевите синове: Те са се побъркали по земята: пустинята ги е затворила.
4 И аз ще ожесточа сърдцето Фараоново, и ще ги гони отдир; и ще се прославя над Фараона и над всичкото му воинство; и Египтяните ще познаят че аз съм Господ. И направиха така.
5 И извести се на Египетския цар че побегнаха людете; и Фараоновото сърдце и на слугите му се превърна против людете, и рекоха: Защо направихме така та пуснахме Израиля да ни не работи вече?
6 И впрегна колесницата си, и взе людете си с себе си.
7 Взе и шестстотин избрани колесници, и всичките Египетски колесници, и началници над всичките.
8 И ожесточи Господ сърдцето на Фараона царя Египетскаго, и погна отдир Израилевите синове; а Израилевите синове изхождаха с висока ръка.
9 И погнаха Египтяните след тях, всичките коне, колесниците Фараонови, и конниците му, и воинството му; и стигнаха ги разположени в стан близу до морето пред Пиаирот, срещу Веелсефон.
10 И когато приближи Фараон, Израилевите синове дигнаха очи, и, ето, Египтяните идеха след тях; и убояха се твърде; и извикаха Израилевите синове към Господа.
11 И рекоха Моисею: Уж че нямаше гробища в Египет, за това ли ни изведе да умрем в пустинята? Защо ни стори това, и ни изведе из Египет?
12 Не е ли това словото което ти казахме в Египет и рекохме: Остави ни, и нека работим на Египтяните? Защото по-добре ни беше да работим на Египтяните нежели да умрем в пустинята.
13 И рече Моисей на людете: Не бойте се: стойте, и гледайте спасението Господне което ще ви направи днес, защото Египтяните които видяхте днес, няма да ги видите вече до века.
14 Господ ще воюва за вас; и вие ще останете мирни.
15 И рече Господ Моисею: Защо викаш към мене? Речи на Израилевите синове да тръгнат.
16 И ти дигни жезъла си, и простри ръката си над морето и раздели го: и нека преминат Израилевите синове през сред морето по сухо.
17 И аз, ето, ще ожесточа сърдцето на Египтяните, и ще влязат след тях; и ще се прославя над Фараона и над всичкото му воинство, над колесниците му, и над конниците му.
18 И ще познаят Египтяните че аз съм Господ когато се прославя над Фараона, над колесниците му, и над конниците му.
19 Тогаз ангел Божий, който предидеше пред Израилевото воинство, дигна се та дойде отдире им; и облачният стълп се дигна от лицето им та застана отдире им,
20 и дойде между Египетското воинство и Израилевото: на едните беше тъмен облак, а на другите светъл през нощта: за то едното воинство не приближи до другото през всичката нощ.
21 И Моисей простря ръката си над морето; и направи Господ да се оттегли морето всичката оная нощ от силен източен вятър, и превърна морето в суша; и водата се раздвои.
22 И влязоха Израилевите синове всред морето по сухо; и водата беше им стена от дясната и от лявата им страна.
23 И Египтяните ги погнаха и влязоха след тях, всичките коне Фараонови, колесниците му, и конниците му всред морето.
24 И в утренната стража погледна Господ от огнения и облачния стълп на Египетското воинство, и смути воинството на Египтяните,
25 и извади колетата на колесниците им; и се теглеха мъчно. И рекоха Егитпяните: Да бягаме от Израиля, защото Иеова воюва заради тях против Египтяните.
26 И господ рече Моисею: Простри ръката си над морето, и нека се възвърне водата върх Египтяните, върх колесниците им, и върх конниците им.
27 И простря Моисей ръката си над морето; и около зори морето се върна пак на мястото си; и Египтяните като бягаха посрещнаха го; и изтърси Господ Египтяните всред морето.
28 Защото водата се възвърна и покри колесниците и конниците, всичкото воинство Фараоново което беше влязло след тях в морето: не остана от тях ни един.
29 А Израилевите синове минаха през сред морето по сухо; и водата беше им стена от дясната и от лявата им страна.
30 И избави Господ в онзи ден Израиля от ръката на Египтяните; и видя Израил Египтяните мъртви по край морето.
31 И видя Израил голямото онова дело което направи Господ на Египтяните; и убояха се людете от Господа, и повярваха Господа и Моисея слугата му.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40