Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Изход 15 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
1 Тогаз възпя Моисей и Израилевите синове тази песен Господу; и говориха и рекоха: -
Ще пея Господу, защото се прослави славно:
Коня и ездеца му хвърли в морето.
2 Господ е сила моя и пение,
И стана ми спасение:
Той ми е Бог, и ще го прославя:
Бог на отца ми, и ще го превъзнеса.
3 Господ е силен воевател: Името му е Иеова.
4 Колесниците Фараонови и воинството му хвърли в морето:
Избраните му пълковници потънаха в червено Море.
5 Бездните ги покриха:
Като камък слязоха в дълбините.
6 Десницата ти, Господи, прослави се в крепост:
Десницата ти, Господи, смаза неприятеля.
7 И с величината на превъзходството си изтребил си противниците си.
Проводил си гнева си и пояде ги като слама.
8 И с диханието на ноздрите ти водата се струпа на куп:
Вълните застанаха като грамада.
Бездните се сгъстиха всред морето.
9 Неприятелят рече: Ще погна, ще стигна,
Ще разделя користите: душата ми ще се насити върх тях:
Ще изтръгна ножа си: ръката ми ще ги погуби.
10 Подухнал си с вятъра си, и морето ги покри:
Потънаха като олово в силната вода.
11 Кой е подобен тебе, Господи, между боговете?
Кой е подобен тебе, славен в светост,
чуден в пения, правещ чудеса?
12 Прострял си десницата си, и земята ги погълна.
13 С мъдростта си водил си тия люде които си избавил:
Наставил си ги с силата си в обиталището на светинята си.
14 Народите ще чуят и ще възтреперят:
Болезни ще обладаят Палестинските жители.
15 Тогаз ще се уплашат Едомските князове:
Трепет ще хване Моавитските началници:
Всичките жители в Ханаан ще се стопят.
16 Страх и трепет ще нападне на тях:
От величината на мишцата ти ще окаменеят
Доде замине народът ти, Господи,
Доде замине този народ който си придобил.
17 Ще го въведеш и насадиш в гората на наследието си,
Мястото, Господи, което си приготвил за свое обиталище,
Светилището, Господи, което ръцете ти поставиха.
18 Господ ще царува в веки веков.
19 Защото влязоха Фараоновите коне в морето с колесниците му и с конниците му; и Господ върна върх тях водата на морето. А Израилевите синове преминаха през сред морето по сухо.
20 И пророчицата Мариам, Аароновата сестра, взе тъпан в ръката си, и всичките жени излязоха след нея с тъпани и ликования.
21 И Мариам им ответствуваше и говореше: -
Пейте Господу, защото се прослави славно:
Коня и ездеца му хвърли в морето.
22 Тогаз дигна Моисей Израиляните от червено Море, и излязоха към пустинята Сур; и ходиха три дни в пустинята, и не намерваха вода.
23 И от там дойдоха в Мера; но не могоха да пият от водата на Мера защото беше горчива: за това се наименува Мера.
24 И мъмреха людете на Моисея и говореха: Що ще пием?
25 А Моисей извика към Господа; и показа му Господ дърво, което като хвърли у водата, водата се услади. Там им даде заповед и повеление, и там ги опита.
26 И рече: Ако послушаш прилежно гласа на Господа Бога твоего, и направиш онова което е угодно пред очите му, и дадеш слушане на заповедите му, и увардиш всичките му повеления, не ще да ти нанеса ни една от болестите които нанесох върх Египтяните; защото аз съм Господ който те изцелявам.
27 После дойдоха в Елим, дето имаше дванадесет водни източници и седемдесет финикови дървета; и там поставиха стан близу при водите.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40