Търсене в Библията онлайн
 
Изход 18 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
1 И чу Иотор Мадиамският свещеник, тестът Мойсеев, всичките дела които направи Бог на Мойсея и на людете си Израиля, че извел Господ Израиля из Египет.
2 И взе Йотор, тестът Мойсеев, Сепфора, Мойсеевата жена, следа като я беше отпратил,
3 и двамата й синове; от които на единия името бе Гирсом, защото: чужденец, рече, бидох в чужда земя,
4 а на другия името Елиезер, защото: Бог на отца ми, рече, стана ми помощник, и избави ме от ножа Фараонов.
5 И дойде Иотор Мойсеевий тест при Мойсея, с синовете му и с жена му, в пустинята, дето беше разположил стан в Божията гора;
6 и извести Мойсею: Аз Иотор тест ти ида при тебе, и жена ти, и двамата й синове с нея.
7 И Мойсей излезе да посрещне тестя си, и поклони се, и целуна го; и попитаха се един друг за здравето си, и влязоха в шатъра.
8 И Мойсей разказа на тестя си всичко що направи Господ на Фараона и на Египтяните заради Израиля, и всичките трудове които им се случиха по пътя, и как ги избави Господ.
9 И зарадва се Иотор много за всичките добрини които Господ бе направил на Израиля, когото избави от ръката на Египтяните.
10 И рече Иотор: Благословен Господ който ви избави от ръката на Египтяните и от Фараоновата ръка, който избави людете из под ръката на Египтяните.
11 Сега познавам че Господ е велик над всичките богове; защото в това в което се възгордяха те, стана от тях по-горен.
12 Взе тогаз Иотор, Мойсеевий тест, всесъжение и жъртви да принесе Богу; и дойде Аарон и всичките старци Израилеви да ядат хляб заедно с Мойсеевия тест пред Бога.
13 И на другия ден седна Мойсей да съди людете; и стоеха людете пред
Мойсея от заранта до вечерта.
14 И като видя Мойсеевий тест всичко което правеше той на людете, рече: Що е това което правиш на людете? Защо ти сам седиш, и всичките люде стоят пред тебе от заран до вечер?
15 А рече Мойсей на тестя си: защото людете дохождат при мене да питат Бога.
16 Когато имат нещо, дохождат при мене; и аз съдя между единия и другия, и показвам им Божиите повеления и законите му.
17 И Мойсеевий тест му рече: Това което правиш не е добро.
18 Непременно и ти ще запреш и този народ който е с тебе; защото това нещо е много тежко за тебе: не можеш да вършиш това сам.
19 И сега послушай гласа ми: ще те съветвам, и Бог ще бъде с тебе: Ти бъди от страна Божия за народа да относиш съдбите пред Бога;
20 и учи ги на повеленията и на законите, и показвай им пътя по който трябва да ходят и делата които трябва да правят.
21 Но избери от всичките люде достойни мъже, които се боят от Бога, истинолюбци мъже, които ненавиждат сребролюбие; и постави ги над тях тисященачалници, и стоначалници, и петдесетоначалници, и десетоначалници;
22 и нека те съдят людете всякога. И всяка голяма съдба нека доносят до тебе, а всяка малка съдба нека съдят те: така ще ти олекне, и ще носят товара наедно с тебе.
23 Ако направиш това (и ако Бог ти заповяда), тогаз ще можеш да се удържиш; още и всичкий този народ ще стигне на мястото си с мир.
24 И послуша Мойсей гласа на тестя си, стори всичко що му рече.
25 И избра Мойсей от всичкия Израил достойни мъже, и постави ги началници над народа, тисященачалници, стоначалници, петдесетоначалници и десетоначалници;
26 и съдеха людете на всяко време: съдбите които бяха мъчни доносяха Мойсею, а всяка малка съдба съдеха те.
27 И изпроводи Мойсей тестя си; и отиде в земята си.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40