Търсене в Библията онлайн
 
Изход 2 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
1 И отиде един человек от дома Левиев та взе за жена една от дъщерите Левиеви.
2 И зачна жената, и роди син; и като го видя че беше прекрасен, скри го три месеца.
3 Но понеже не можеше вече да го крие, взе за него ковчежец рогозен и намаза го с смола и катран, и тури детето в него, и положи го в тръстта при брега на реката.
4 И сестра му стоеше от далеч за да види що ще да му се случи.
5 И слезе Фараоновата дъщеря да се укъпе в реката; а служкините й ходеха по брега на реката. И когато съгледа тя ковчежеца в тръстта, проводи служкинята си и го взе.
6 И като го отвори, видя детето, и, ето, малкото плачеше; и пожали го, и рече: От децата Еврейски е това.
7 Тогаз рече сестра му на Фараоновата дъщеря: Да отида ли да ти повикна жена кърмилница от Еврейките за да ти дои детето?
8 И рече й Фараоновата дъщеря: Иди. И отиде момичето та повикна майката на детето.
9 И рече й Фараоновата дъщеря: Вземи това дете та ми го отдой; и аз ще ти дам заплатата ти. И жената взе детето и доеше го.
10 И когато порасна детето, донесе го на Фараоновата дъщеря, и стана син неин; и нарече името му Моисей, и рече: Понеже из водата го извлякох.
11 И в онези дни, когато Моисей порасна, излезе при братята си; и като гледаше теготите им, видя человека Египтянина че биеше едного Евреина от братята му.
12 И като разгледа насам натам и видя, че нямаше никой, уби Египтянина, и скри го в пясъка.
13 И излезе на другия ден, и, ето, двама мъже Евреи се караха; и каза на неправедния: Защо биеш ближния си?
15 И Фараон чу това нещо, и търсеше да убие Моисея; но Моисей бяга от лицето Фараоново, и насели се в земята Мадиам. И седна до кладенеца.
16 А свещенникът Мадиамски имаше седем дъщери, които дойдоха и начерпаха вода, и напълниха коритата за да напоят овците на баща си.
17 И дойдоха овчарите и изпъдиха ги; а Моисей стана та им помогна, и напои овците им.
18 И като дойдоха при Ратуила баща си, рече им той: Как дойдохте днес толко скоро?
19 А те рекоха: человек Египтянин избави ни от ръцете на овчарите, и още начерпа ни и вода, и напои овците.
20 И той рече на дъщерите си: А де е той? защо оставихте человека? Повикайте го да яде хляб.
21 И възблагодари се Моисей да живее наедно с человека; който даде на Моисея за жена Сепфора дъщеря си.
22 И роди син, и нарече името му Герсам, и думаше: Пришлец станах в чужда земя.
23 И подир много дни умря Египетският цар; и въздишаха синовете Израилеви от порабощението, и викнаха; и викането им възлезе пред Бога от причината на порабощението.
24 И чу Бог въздиханията им; и помена Бог завета си с Авраама, Исаака, и Якова.
25 И погледна Бог на синовете Израилеви; и позна Бог състоянието им.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40