Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Изход 2 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
1 И отиде един человек от дома Левиев та взе за жена една от дъщерите Левиеви.
2 И зачна жената, и роди син; и като го видя че беше прекрасен, скри го три месеца.
3 Но понеже не можеше вече да го крие, взе за него ковчежец рогозен и намаза го с смола и катран, и тури детето в него, и положи го в тръстта при брега на реката.
4 И сестра му стоеше от далеч за да види що ще да му се случи.
5 И слезе Фараоновата дъщеря да се укъпе в реката; а служкините й ходеха по брега на реката. И когато съгледа тя ковчежеца в тръстта, проводи служкинята си и го взе.
6 И като го отвори, видя детето, и, ето, малкото плачеше; и пожали го, и рече: От децата Еврейски е това.
7 Тогаз рече сестра му на Фараоновата дъщеря: Да отида ли да ти повикна жена кърмилница от Еврейките за да ти дои детето?
8 И рече й Фараоновата дъщеря: Иди. И отиде момичето та повикна майката на детето.
9 И рече й Фараоновата дъщеря: Вземи това дете та ми го отдой; и аз ще ти дам заплатата ти. И жената взе детето и доеше го.
10 И когато порасна детето, донесе го на Фараоновата дъщеря, и стана син неин; и нарече името му Моисей, и рече: Понеже из водата го извлякох.
11 И в онези дни, когато Моисей порасна, излезе при братята си; и като гледаше теготите им, видя человека Египтянина че биеше едного Евреина от братята му.
12 И като разгледа насам натам и видя, че нямаше никой, уби Египтянина, и скри го в пясъка.
13 И излезе на другия ден, и, ето, двама мъже Евреи се караха; и каза на неправедния: Защо биеш ближния си?
14 А той рече: Кой те постави да си началник и съдник нам? Да ли искаш да ме убиеш както уби Египтянина? И уплаши се Моисей, и рече: Явно че това нещо стана познато.
15 И Фараон чу това нещо, и търсеше да убие Моисея; но Моисей бяга от лицето Фараоново, и насели се в земята Мадиам. И седна до кладенеца.
16 А свещенникът Мадиамски имаше седем дъщери, които дойдоха и начерпаха вода, и напълниха коритата за да напоят овците на баща си.
17 И дойдоха овчарите и изпъдиха ги; а Моисей стана та им помогна, и напои овците им.
18 И като дойдоха при Ратуила баща си, рече им той: Как дойдохте днес толко скоро?
19 А те рекоха: человек Египтянин избави ни от ръцете на овчарите, и още начерпа ни и вода, и напои овците.
20 И той рече на дъщерите си: А де е той? защо оставихте человека? Повикайте го да яде хляб.
21 И възблагодари се Моисей да живее наедно с человека; който даде на Моисея за жена Сепфора дъщеря си.
22 И роди син, и нарече името му Герсам, и думаше: Пришлец станах в чужда земя.
23 И подир много дни умря Египетският цар; и въздишаха синовете Израилеви от порабощението, и викнаха; и викането им възлезе пред Бога от причината на порабощението.
24 И чу Бог въздиханията им; и помена Бог завета си с Авраама, Исаака, и Якова.
25 И погледна Бог на синовете Израилеви; и позна Бог състоянието им.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40