Търсене в Библията онлайн
 
Изход 22 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
1 Ако някой открадне вол или овца, та го заколе или го продаде, то да плати пет вола вместо вола, и четири овци вместо овцата.
2 Ако някой намери крадец кога подкопава та го удари и умре, няма да се пролее кръв за него.
3 Ако ли е слънцето изгряло над него, ще се пролее кръв за него; трябва непременно да плати; ако ли няма, то да се продаде за украденото.
4 Ако украденото се намери живо в ръцете му, или вол, или осел, или овца, ще плати двойно.
5 Ако някой повреди нива или лозе, и остави скота си да се напасе в чужда нива, да плати от най-добрата рожба на нивата си и от най-добрия плод на лозето си.
6 Ако излезе огън и намери тръне, и изгорят копни или класове или нива, който е запалил огъня непременно ще плати.
7 Ако някой даде на ближния си пари или някакви съдове да ги пази, и се откраднат от къщата на человека, ако се намери крадецът, ще плати двойно.
8 Ако ли се не намери крадецът, тогаз стопанинът на къщата ще се заведе пред съдиите да се изпита дали е турил ръка върх притежанията на ближния си.
9 За всякакъв вид престъпление, - за вол, за осел, за овца, за дреха, за всяко загубено нещо за което би рекъл някой че е негово, - съдбата на двоицата ще дойде пред съдиите; и когото осъдят съдиите, той ще плати двойното на ближния си.
10 Ако някой даде на ближния си осел, или вол, или овца, или какъв-годе скот за да го пази, и умре, или охромее, или се откара без да види някой,
11 клетва Господня да бъде между двоицата, че не е турил ръка върх стоката на ближния си, и стопанинът му ще приеме това свидетелство, а другият да не плати.
12 Но ако се открадне от него, ще плати на стопанина му.
13 Ако бъде от звяр разкъсано, ще го донесе за свидетелство: за разкъсаното няма да плати.
14 И ако заеме някой от ближния си животно, и охромее или умре когато стопанинът му не е с него наедно, непременно ще плати.
15 Ако ли е стопанинът му наедно с него, няма да плати: ако е било наемнато с пари, ще отиде за наема си.
16 И ако някой прелъсти негодена девица и легне с нея, непременно ще й даде вено, и ще я вземе за жена.
17 Ако ли баща й не рачи да му я даде, ще плати сребро според веното на девиците.
18 Магесница жива да не оставиш.
19 Всеки скотоложник непременно да се умъртви.
20 Който жъртвува на богове, а не самому Господу, да погине като проклет.
21 И чужденецът да не притесняваш, нито да го насилствуваш; защото чужденци бяхте в Египетската земя.
22 Да не угнетявате ни една вдовица или сираче.
23 Ако ги угнетите някак, и извикат към мене, непременно ще послушам гласа им,
24 и гневът ми ще се разпали, и ще ви убия с нож; и жените ви ще бъдат вдовици, и чадата ви сирачета.
25 Ако дадеш на заем сребро на съседа си сиромаха между моя народ, да не постъпваш с него като лихоимец, да му не наложиш лихва.
26 Ако вземеш залог дрехата на ближния си, до захождането на слънцето да му я върнеш;
27 защото това е само завивката му, това е дрехата на кожата му: с какво ще спи? и като викне към мене ще чуя, защото аз съм милостив.
29 Начатките на гумното си и на жлеба си да не забавиш; първородния от синовете си ще дадеш на мене.
30 Така ще направиш за говедото си и за овцата си: седем дни ще бъде с майка си, а в осмия ден ще го дадеш на мене.
31 И ще ми бъдете свети мъже. И месо разкъсано от зверове в полето да не ядете, на псетата го хвърлете.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40