Търсене в Библията онлайн
 
Изход 23 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
1 Да не разносиш лъжлив слух. Да не туриш ръка с неправедния за да бъдеш свидетел в полза на неправдата.
2 Да не отидеш след множеството да правиш зло; нито да говориш в съдба така щото да се увличаш след множеството за да изкривиш правото;
3 нито да покажеш лицеприятие на сиромаха в съдбата му.
4 Ако срещнеш на неприятеля си вола или осела му заблудил, непременно да му го закараш.
5 Ако видиш на враждебника си осела че е паднал под товара си, и ти се иска да отбегнеш да му не помогнеш, непременно трябва с него наедно да помогнеш.
6 Да не изкривиш правдата на нищия си в съдбата му.
7 Отдалечавай се от неправедна работа, и не убивай неповинния и праведния; защото аз няма да оправдая нечестивия.
8 И дарове да не вземеш защото даровете правят слепи тези които имат отворени очи, и извращат думите на праведните.
9 И да не насилствуваш чужденеца; защото вие познавате какво е на сърдцето на чужденеца, понеже сте били чужденци в Египетската земя.
10 И шест лета да сееш земята си и да събираш плодовете й;
11 а в седмото да я оставиш неработена и да я напуснеш, за да се хранят сиромасите на твоя народ; и щото остане от тях да ядат полските животни. Така ще сториш с лозето си и с маслините си.
12 Шест дни ще работиш работите си; а в седмия ден ще си се успокоиш, за да си почине волът ти и оселът ти, и да си отдъхне синът на рабинята ти и чужденецът.
13 И да се пазите във всичко що ви говорих; и име на други богове да не поменете, нито да се чуе из устата ви.
14 Три пъти в годината ще Ми правиш праздник.
15 Ще пазиш праздника на безквасните хлябове: седем дни ще ядеш безквасни хлябове, както съм ти заповядал, в отреденото време на месеца Авив, защото в него си излязъл из Египет; и никой да се не яви пред мене с праздни ръце:
16 и праздника на жетвата, първите плодове на труда ти които си посеял в нивата: и праздника на събирането на плодовете, в свършването на годината, когато събереш плодовете си от нивата.
17 Три пъти в годината да се явява всичкият твой мъжки пол пред Господа Йеова.
18 Да не принесеш кръвта на жертвата ми с с квасен хляб, нито да остане тлъстината на праздника ми през нощта до утре.
19 Начатките от първите плодове от земята си ще принесеш в дома на Господа Бога твоего. Да не свариш яре в млякото на майка му.
20 Ето, аз проваждам Ангел пред тебе да те пази по пътя, и да те заведе на мястото, което приготвих.
21 Бъди внимателен в неговото присътствие, и слушай гласа му: да му се не опираш, защото няма да опрости престъпленията ви; понеже името ми е в него.
22 Но ако слушаш внимателно гласа му, и правиш всичко що говоря, тогаз аз ще бъда неприятел на неприятелите ти, и противник на противниците твои.
23 Защото Ангелът ми ще върви пред тебе, и ще те въведе при Аморейците, Хетейците, и Ферезейците, и Хананейците, Евейците, и Йевусейците; и ще ги изтреби.
24 Да се не поклониш на боговете им, нито да им послужиш, нито да правиш по делата им; но да ги довършиш съвсем, и да изпотрошиш идолите им.
25 И да служите на Господа Бога вашего, и той ще благославя хляба ти и водата ти; и ще отдалечавам всяка болест от помежду ви.
26 И не ще да има безчадна нито неплодна в земята ти: числото на дните ти ще направя пълно.
27 Ще проводя страха си пред тебе, и ще хвърля в смущение всичките народи в които отидеш, и ще направя всичките ти неприятели да обърнат гръб на тебе.
28 И ще проводя стършени пред тебе; и ще изпъдят от лицето ти Евейците, Хананейците, и Хетейците.
29 Не ща да ги изпъдя от лицето ти в една година, за да не запустее земята и се умножат против тебе на полето зверовете.
30 Малко по малко ще ги изпъждам от лицето ти, доде нарастеш и обладаеш земята.
31 И ще положа пределите ти от червено море до Филистимско Море, и от пустинята до река Ефрат; защото на вашите ръце ще предам жителите на мястото, и ще ги изпъдиш от лицето си.
32 Да не направиш договор с тях нито с боговете им.
33 Да не живеят в земята ти, за да те не направят да ми съгрешиш; защото ако послужиш на боговете им, това непременно ще ти бъде примка.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40