Търсене в Библията онлайн
 
Изход 24 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
1 И рече Моисею: Възлез към Господа, ти и Аараон, Надав и Авиуд, и седемдесет от Израилевите старейшини, и се поклонете от далеч;
2 и Моисей сам ще приближи при Господа, а те да не приближат, нито людете да възлязат с него заедно.
3 Тогаз Моисей дойде та каза на людете всичките думи Господни и всичките му съдби; и всичките люде с един глас отговориха и рекоха: Ще сторим всичко което говори Господ.
4 И написа Моисей всичките думи Господни; и стана рано на утринта та съгради олтар под гората, и изправи дванадесет стълпа, според дванадесетте Израилеви племена.
5 И проводи момци от Израилевите синове, та принесоха всесъжения, и пожертвуваха Господу примирителни жертви, телци.
6 И Моисей взе половината от кръвта и тури я в тасове, а с половината от кръвта поръси върху олтаря.
7 После взе книгата на завета и прочете я в слушането на людете; и те рекоха: Ще правим всичко щото рече Господ, и ще бъдем послушни.
9 И възлязоха Моисей и Аарон, Надав и Авиуд, и седемдесет от Израилевите старейшини.
10 И видяха Бога Израилева, и под нозете му като нещо постлано от камик сапфир, и по чистотата като също небе.
11 И не тури ръката си на избраните от Израилевите синове. И видяха Бога, и ядоха и пиха.
12 И рече Господ Моисею: Възлез при мене на гората и бъди там; и ще ти дам каменните плочи, и закона, и заповедите които съм написал да ги поучаваш.
13 И стана Моисей наедно с Исуса слугата си, и възлезе Моисей на Божията гора.
14 И рече на старейшините: чакайте ни тук доде се върнем при вас; и, ето, Аарон и Ор са с вас: който има съдба, нека иде при тях.
15 И възлезе Моисей на гората; и облакът покриваше гората.
16 И славата Господня застана на Синайската гора, и облакът я покриваше шест дни; и в седмия ден повика Господ към Моисея отсред облака.
17 И видът на славата Господня по върха на гората беше в очите на Израилевите синове като огън пояждаещ.
18 И влезе Моисей всред облака, и възлезе на гората; и стоя Моисей на гората четиридесет дни и четиридесет нощи.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40