Търсене в Библията онлайн
 
Изход 25 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
1 И говори Господ Моисею и рече:
2 Кажи на Израилевите синове да вземат за мене приношение: от всекиго человека който от самоволно сърце би дал ще приемете приношението за мене.
3 И това е приношението което ще приемете от тях: злато, и сребро, и мед,
4 и синьо, и багрено, и червено, и висон, и козина,
5 и овенски кожи очервени, и кожи от язовци, и дърво ситим,
6 и масло за светене, аромати за маслото на помазването и за благовонното кадене,
7 камене ониксови, и камене за вложение на ефода и на нагръдника.
8 И да ми направят светилище, за да обитавам между тях.
9 По всичко което ти показвам аз образа на скинията, и образа на всичките й съдове, така да направите.
10 И да направят ковчег от дърво ситим: дължината му два лакта и половина, и ширината му един лакът и половина, и височината му един лакът и половина.
11 И да го обковеш с чисто злато: ще го обковеш отвън и отвътре, и върху него ще направиш злат венец наоколо.
12 И да излееш за него четири златни колцета, и да ги туриш на четирите му ъгла, две колцета на едната му страна, и две колцета на другата му страна.
13 И да направиш върлини от дърво ситим, и да ги обковеш със злато.
14 И да провреш върлините през колцетата от страните на ковчега, за да се носи ковчегът чрез тях.
15 Върлините да останат в колцетата на ковчега: да се не изваждат от него.
16 И да туриш в ковчега свидетелството което ще ти дам.
17 И да направиш очистилище от чисто злато: два лакта и половина дължината му и лакът и половина ширината му.
18 И да направиш два херувима от злато: изковани да ги направиш, на двата края на очистилището.
19 И да направиш един херувим от единия край, и един херувим от другия край: херувимите да направите от същото очистилище на двата му края.
20 И херувимите да бъдат с разпростряни отгоре крила, и ще прикриват с крилата си очистилището, и лицата им ще са едно срещу друго към очистилището да бъдат лицата на херувимите.
21 И да положиш очистилището на ковчега отгоре; и да туриш вътре в ковчега свидетелството което ще ти дам.
22 И там ще се виждам с тебе, и отгоре на очистилището, от средата на двата херувима които са над ковчега на свидетелството, ще говоря с тебе за всичко което ще ти заповядам за Израилевите синове.
23 И да направиш трапеза от дърво ситим: два лакта дължината й, и един лакът ширината й, а височината й един лакът и половина.
24 И да я обковеш с чисто злато, и да й направиш злат венец наоколо.
25 И да й направиш краищник наоколо, една длан на шир, и да направиш на краищника и злат венец наоколо.
26 И да направиш четири златни колцета, и да туриш колцетата на четирите ъгли които са на четирите й нозе.
27 Колцетата да бъдат около краищника влагалища на върлините, за да се носи трапезата.
28 И да направиш върлините от дърво ситим, и да ги обковеш с злато, и да се носи трапезата чрез тях.
29 И да направиш блюдата й, и темянниците й, и възливалниците й, и тасовете й, за да биват чрез тях възлиянията: от чисто злато ще ги направиш.
30 И да полагаш на трапезата хлябове за предложение пред мене всякога.
31 И да направиш светилник от чисто злато: изкован да направиш светилника: стеблото му, и ветвите му, чашките му, и яблъчките му, и цветята му да бъдат из него си.
32 И от страните му да изхождат шест ветви, три ветви на светилника от едната страна, и три ветви на светилника от другата страна.
33 На едната ветва да има три чашки като на мигдали, една яблъчка, и едно цвете; и на другата ветва три чашки като на мигдали, една яблъчка, и едно цвете: така да има на шестте ветви които изхождат из светилника.
34 И на стеблото на светилника да има четири чашки като на мигдали, с яблъчките им и цветята им.
35 И на шестте ветви които изхождат из светилника да има под двете му ветви една яблъчка, и под двете му ветви една яблъчка, и под двете му ветви една яблъчка.
36 Яблъчките и ветвите им да бъдат от него: всичкото му цяло изковано от чисто злато.
37 И светилата му да направиш седем; и да палят светилата му, за да светят отпреде му.
38 И щипците му и подносцниците му да бъдат от чисто злато
39 От един талант чисто злато да се направи той и всички тези съдове.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40