Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Изход 25 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
1 И говори Господ Моисею и рече:
2 Кажи на Израилевите синове да вземат за мене приношение: от всекиго человека който от самоволно сърце би дал ще приемете приношението за мене.
3 И това е приношението което ще приемете от тях: злато, и сребро, и мед,
4 и синьо, и багрено, и червено, и висон, и козина,
5 и овенски кожи очервени, и кожи от язовци, и дърво ситим,
6 и масло за светене, аромати за маслото на помазването и за благовонното кадене,
7 камене ониксови, и камене за вложение на ефода и на нагръдника.
8 И да ми направят светилище, за да обитавам между тях.
9 По всичко което ти показвам аз образа на скинията, и образа на всичките й съдове, така да направите.
10 И да направят ковчег от дърво ситим: дължината му два лакта и половина, и ширината му един лакът и половина, и височината му един лакът и половина.
11 И да го обковеш с чисто злато: ще го обковеш отвън и отвътре, и върху него ще направиш злат венец наоколо.
12 И да излееш за него четири златни колцета, и да ги туриш на четирите му ъгла, две колцета на едната му страна, и две колцета на другата му страна.
13 И да направиш върлини от дърво ситим, и да ги обковеш със злато.
14 И да провреш върлините през колцетата от страните на ковчега, за да се носи ковчегът чрез тях.
15 Върлините да останат в колцетата на ковчега: да се не изваждат от него.
16 И да туриш в ковчега свидетелството което ще ти дам.
17 И да направиш очистилище от чисто злато: два лакта и половина дължината му и лакът и половина ширината му.
18 И да направиш два херувима от злато: изковани да ги направиш, на двата края на очистилището.
19 И да направиш един херувим от единия край, и един херувим от другия край: херувимите да направите от същото очистилище на двата му края.
20 И херувимите да бъдат с разпростряни отгоре крила, и ще прикриват с крилата си очистилището, и лицата им ще са едно срещу друго към очистилището да бъдат лицата на херувимите.
21 И да положиш очистилището на ковчега отгоре; и да туриш вътре в ковчега свидетелството което ще ти дам.
22 И там ще се виждам с тебе, и отгоре на очистилището, от средата на двата херувима които са над ковчега на свидетелството, ще говоря с тебе за всичко което ще ти заповядам за Израилевите синове.
23 И да направиш трапеза от дърво ситим: два лакта дължината й, и един лакът ширината й, а височината й един лакът и половина.
24 И да я обковеш с чисто злато, и да й направиш злат венец наоколо.
25 И да й направиш краищник наоколо, една длан на шир, и да направиш на краищника и злат венец наоколо.
26 И да направиш четири златни колцета, и да туриш колцетата на четирите ъгли които са на четирите й нозе.
27 Колцетата да бъдат около краищника влагалища на върлините, за да се носи трапезата.
28 И да направиш върлините от дърво ситим, и да ги обковеш с злато, и да се носи трапезата чрез тях.
29 И да направиш блюдата й, и темянниците й, и възливалниците й, и тасовете й, за да биват чрез тях възлиянията: от чисто злато ще ги направиш.
30 И да полагаш на трапезата хлябове за предложение пред мене всякога.
31 И да направиш светилник от чисто злато: изкован да направиш светилника: стеблото му, и ветвите му, чашките му, и яблъчките му, и цветята му да бъдат из него си.
32 И от страните му да изхождат шест ветви, три ветви на светилника от едната страна, и три ветви на светилника от другата страна.
33 На едната ветва да има три чашки като на мигдали, една яблъчка, и едно цвете; и на другата ветва три чашки като на мигдали, една яблъчка, и едно цвете: така да има на шестте ветви които изхождат из светилника.
34 И на стеблото на светилника да има четири чашки като на мигдали, с яблъчките им и цветята им.
35 И на шестте ветви които изхождат из светилника да има под двете му ветви една яблъчка, и под двете му ветви една яблъчка, и под двете му ветви една яблъчка.
36 Яблъчките и ветвите им да бъдат от него: всичкото му цяло изковано от чисто злато.
37 И светилата му да направиш седем; и да палят светилата му, за да светят отпреде му.
38 И щипците му и подносцниците му да бъдат от чисто злато
39 От един талант чисто злато да се направи той и всички тези съдове.
40 И виж да ги направиш по образа им който ти биде показан на гората.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40